El Pla d'Absentisme Escolar ha reduït la judicialització dels casos abordats

Guardar

aula_gva
aula_gva

El Pla d'absentisme escolar municipal (PAEM), posat en marxa a finals de 2017, ha aconseguit reduir el nombre de casos de menors que no acudeixen a l'escola i acaben als jutjats. Des que va començar el pla, s'han posat en coneixement de la Fiscalia 3 casos, enfront dels 62 casos que van acabar en els tribunals abans de la posada en marxa del pla.

L'absentisme escolar a València afecta un 23 per cent de l'alumnat. Per a aconseguir la plena escolarització en l'educació obligatòria, l'Ajuntament va impulsar el PAEM, que es va posar en marxa a finals de 2017 i que està plenament operatiu des del febrer de 2018, després de la formació del personal encarregat d'executar-lo.

«Els centres educatius de la ciutat ens han comunicat que s'ha notat una gran millora. Aquest és un programa preventiu. Creiem que els resultats indiquen que anem pel bon camí i que, a poc a poc, s'aconseguirà conscienciar tant l'alumnat com les seues famílies de la necessitat de ser constants en l'escolarització com a mecanisme de millora de la formació», ha explicat la regidora d'Educació i Acció Cultural, María Oliver.

En este pla s'ha multiplicat per cinc el pressupost anterior i s'han multiplicat per quatre els recursos humans dedicats. El programa d'absentisme escolar preveu dues figures professionals, el monitor d'absentisme escolar i l'educador social. La figura del monitor d'absentisme escolar exerceix, principalment, les funcions de monitor de suport adscrit al centre educatiu i, subsidiàriament, desenvolupa les de monitor correu, monitor despertador d'alumnat adscrit al centre educatiu. L'educador social, especialitzat en mediació, dirigeix la seua actuació als centres d'Educació Secundària Obligatòria de la ciutat. Aquest pla compta amb set persones educadores i quatre integradores.

El pla reparteix els equips en sis zones escolars de la ciutat, que es divideixen en dues àrees. L'àrea A abraça Campanar, Russafa i Patraix; i la B inclou Orriols, Algirós i el Grau-Port, encara que la disposició no coincideix plenament amb els districtes sinó amb la distribució de col·legis i instituts a les zones educatives. Les dades actualitzades per la Comissió Municipal d'Absentisme Escolar mostren que des que va començar a aplicar-se el pla s'han obert 818 expedients, 463 a la zona A i 355 a la zona B. La zona amb més expedients és Algirós, amb 204, seguit de Russafa, amb 185, i Patraix, amb 165. Si analitzem els casos per gènere, trobem 435 casos en xics i 383 en xiques.

La regidora d'Educació i Acció Cultural ha explicat que «la dada que millor mostra el canvi d'estratègia i la incidència del pla d'absentisme són els casos que han acabat a la Fiscalia. Abans, a causa de la deixadesa de l'anterior equip de govern i que no havia dedicat recursos, es fiscalitzaven quasi tots els casos, fet que ocasionava greus problemes tant a les famílies com als centres escolars. Abans del 2016 tenim 62 casos judicialitzats, des de la implantació del PAEM, només hem arribat a aquesta situació en 3 casos. És un avanç importantíssim».

Arxivat a:

Destacats