El Consistori formalitza la recuperació de l'edifici Docks

Guardar

Edifici dels Docks a la Marina de València
Edifici dels Docks a la Marina de València

La regidoria de patrimoni ha formalitzat la fi de la concessió de l'edifici Docks, situat en la Plaça de la Duana núm. 1, al voltant de la Marina Real. La junta de Govern Local havia aprovat el passat 28 de juliol resoldre de mutu acord i anticipadament la concessió que en principi estava prevista fins al 2022.

L'Ajuntament ha formalitzat la recuperació de l'edifici Docks, situat al voltant de la Marina Real, en la Plaça de la Duana núm. 1 i el carrer Doctor Marcos Sopena. Aquest matí s'ha subscrit, per representants de l'Ajuntament i de la mercantil Dockcs Comercials S.A. (actualment Docks Logistics Spain, S.A. ) l'Acta de Lliurament de l'edifici.

En virtut del Conveni Interadministratiu per a la posada a disposició a favor del Consorci València 2007 de determinats béns integrants de la denominada Marina Reial Juan Carlos I, subscrit el dia 26 d'abril de 2013 entre l'Ajuntament de València i el Consorci València 2007, l'Ajuntament està obligat a cedir gratuïtament al Consorci València 2007 l'ús de l'edifici dels Docks a partir del moment en què acabe el dret d'ocupació que la mercantil Docks Logistics Spain, S. Tenia sobre aquest edifici.

"Al final és el fruit d'unes llargues negociacions i de l'esforç per a recuperar el patrimoni de totes i posar-ho a disposició de la Marina perquè li done ús al més prompte possible", ha declarat la regidora de Patrimoni i Habitatge, María Oliver. El buidatge de l'edifici ha estat precedit d'altres intervencions i és fruit d'un acord pel qual l'empresa resolia de forma anticipada el dret d'ocupació de l'immoble de propietat municipal. La concessionària ha d'abonar el deute pendent a favor de l'Ajuntament fins hui, des de 29 de juny de 2016, dia de la sol·licitud, i que ascendeix a 168.894 euros per taxes d'ocupació, activitat principal i complementària d'oci i hostaleria.

D'altra banda, la concessionària havia de realitzar actuacions de recuperació perquè l'edifici fóra retornat en condicions de seguretat i habitabilitat abans de procedir al seu lliurament.

Arxivat a:

Destacats