El Consell reclama al Govern central més de 300 milions d'euros per l'atenció a pacients d'altres comunitats

Guardar

Palau_generalitat
Palau_generalitat

El Ple del Consell ha aprovat reclamar al Govern central un total de 302,4 milions d'euros del Fons de Garantia Assistencial per l'assistència a desplaçats atesos a la Comunitat Valenciana en els últims quatre anys per diferents conceptes.

La Comunitat, al costat del reste comunitats autònomes que tenen una gran afluència de turistes, manté des de fa anys una reivindicació històrica per a reduir el desequilibri econòmic que suposa la prestació de l'assistència sanitària a ciutadans desplaçats temporals, provinents d'altres comunitats.

Des de la creació del Fons de Garantia Assistencial (FOGA) l'any 2012 hauria d'haver-se engegat la compensació econòmica de l'assistència sanitària a la resta de pacients desplaçats entre comunitats. Però, en l'actualitat, aquesta engegada ha tingut un abast molt limitat i està suposant un perjudici econòmic molt important per a la Generalitat Valenciana.

En l'àmbit de l'assistència primària i de les receptes de farmàcia, s'han engegat els mecanismes previstos per la llei perquè aquesta assistència es compense a través del FOGA des de gener del 2014.

No obstant això, ha quedat pendent de realitzar la compensació amb caràcter retroactiu de l'assistència primària prestada des de juliol del 2012 fins a desembre del 2013. La xifra pendent de compensar per aquest concepte ascendeix de 23,1 milions d'euros.

Pel que fa a l'assistència especialitzada, en els sistemes d'informació de la Conselleria de Sanitat s'han registrat més de 168.000 assistències prestades a ciutadans desplaçats d'altres comunitats autònomes (dades 2015). Aquestes assistències van comportar una despesa anual superior a 66,5 milions d'euros que no està sent compensat. Aquesta despesa per quatre anys fan un total de 266 milions d'euros.

D'altra banda, no han sigut compensats tampoc determinats tipus d'assistències que van ser derivades d'altres comunitats amb caràcter programat. Per aquests conceptes queden pendents d'abonar un total de 13,3 milions d'euros.

En total, entre assistència primària pendent, assistència especialitzada programada i no programada i altres conceptes el Govern central deu a la Comunitat Valenciana 302,4 milions d'euros.

Destacats