El Consell aprova la rehabilitació de barris emblemàtics de València

Al Cabanyal-Canyamelar de València o Santa Isabel de Sant Vicent del Raspeig es durà a terme la regeneració urbana.

Guardar

Pleno
Pleno

El Consell ha aprovat els convenis amb els ajuntaments d'Alcoi, Elx, Ontinyent, València, Xàtiva i Sant Vicent del Raspeig per gestionar les actuacions de rehabilitació i regeneració urbana de diferents zones dels cascos urbans d'aquests municipis.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha insistit que "enfront de la inacció de l'antic govern, enfront de l'abandó de 25 anys, enfront del desastre en barris com el del Cabanyal, en onze mesos aquest govern ha pogut refer el desastre que es va trobar en la Conselleria d'Habitatge, al capdavant de la qual estava la exconsellera i actual síndica del PP dels Corts, Isabel Bonig, i que tenia embussats tots aquests convenis, de manera que tenia col·lapsats als barris en risc que necessitaven d'aquesta intervenció".

Referent a això, Oltra ha volgut ressaltar també que "per cada lloc de treball que es crea en la nova construcció, es generen tres llocs de treball en rehabilitació. Això suposa no solament governar per a les persones, sinó que també entronca amb l'eix número quatre del Pacti del Botànic: un nou model productiu".

En aquest sentit, la vicepresidenta ha posat l'accent que "a través d'aquests plans, es regeneren barris que tradicionalment han estat abandonats, com el barri Santa Isabel de Sant Vicent del Raspeig o l'emblemàtic barri del Cabanyal, després de 25 anys d'abandó i d'extorsió als veïns, en els quals s'ha deixat degradar un barri absolutament singular per a la ciutat de València i també per a tota la comunitat".

Oltra ha explicat que l'import global per dur a terme aquestes actuacions en 2016 ascendeix a 16.663.684,28 euros, dels quals la Generalitat abonarà 2,7 milions i la resta, el Ministeri de Foment.

D'aquesta manera, en el cas de València ciutat, estan previstes actuacions al barri de Cabanyal i Canyamelar, que abasten la rehabilitació de 250 habitatges, la substitució i nova edificació d'altres 50 i la millora d'espais públics, amb una inversió total de 12.795.000 euros, dels quals s'han pressupostat per a aquest exercici, 4.673.500 euros.

A Ontinyent, s'ha delimitat un àrea al Barri de la Vila i el centre històric-Raval amb la rehabilitació de 35 habitatges, la substitució i nova edificació d'altres 20 i actuacions puntuals en espais públics, amb una inversió de 3.134.285 euros. L'aportació per aquest any serà d'1.066.000 euros.

Quant a Xàtiva, l'àmbit d'actuació serà el casc antic. Suposarà la rehabilitació de 90 habitatges, la substitució i nova edificació d'altres 10 i actuacions en espais públics. La inversió prevista és de 4.428.799 euros i per 2016 s'han pressupostat 1.669.714,28 euros.

Pel que fa a Alcoi, la inversió ascendeix a 5.460.000 euros i en el conveni d'aquest any s'han compromès 1.660.000 euros, d'aquesta quantitat. En aquest municipi s'actuarà en una àmplia àrea que comprèn els barris de Santa Rosa, eixample i centre històric d'Alcoi per a la rehabilitació de 200 habitatges, la substitució i nova edificació d'altres 16, i actuacions puntuals en espais públics.

Quant a Sant Vicent del Raspeig, el conveni inclou la rehabilitació de 84 habitatges en els blocs 24 i 25 del barri Santa Isabel. Per a aquesta intervenció s'ha pressupostat un total de 868.218 euros. Per aquest any 2016 hi ha una inversió prevista de 331.270 euros.

Finalment, a Elx el conveni inclou la rehabilitació de 308 habitatges del barri de Sant Antón, així com obres de reurbanització, amb una inversió de 20.876.072 euros, dels quals s'han pressupostat per aquest any 7.263.200 euros.

Avantprojecte de Llei pel qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat

D'altra banda, el Consell ha aprovat l'avantprojecte de Llei pel qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), organisme autònom de la Generalitat al que se li encomana l'execució de les polítiques de la Generalitat en matèria d'interior, seguretat pública, protecció ciutadana i coordinació de policies locals.

Referent a això, la vicepresidenta ha incidit que "l'aprovació de l'avantprojecte de llei dóna compliment a un dels compromisos del Seminari de Morella del mes de gener, on el Consell es va comprometre a tenir llista la nova normativa en el primer semestre de l'any".

La nova llei estableix un nou model organitzatiu de coordinació en matèria de seguretat, prevenció i resposta a les emergències a la Comunitat Valenciana, amb el que s'evitarà l'actual dispersió d'òrgans.

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències té per finalitat donar una resposta eficaç i eficient a les necessitats incloses en el seu àmbit d'actuació, amb la finalitat de possibilitar una millor i més àgil gestió dels recursos, una major participació i assumpció de responsabilitats, l'oferta de solucions davant situacions d'emergència i situacions que atemptin contra la seguretat de les persones i béns, així com aconseguir una major participació de la societat i una modernització del sistema públic de resposta a les emergències.

Nova llei de Pesca i Aqüicultura de la Comunitat Valenciana

El Ple del Consell ha aprovat també el projecte de Llei, de la Generalitat, de Pesca Marítima i Aqüicultura de la Comunitat Valenciana, que actualitza i unifica la normativa existent en matèria de pesca marítima i aqüicultura. El text serà remès als Corts per a la seva tramitació.

Els objectius d'aquesta nova norma consisteixen a regular la pesca marítima en aigües interiors, el marisqueo i l'aqüicultura; la comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura; establir un marc per a l'ordenació específica del seu sector pesquer i també a regular el procediment sancionador, tant en matèria de pesca marítima professional i recreativa en aigües interiors, com en marisqueo i aqüicultura, i en la comercialització dels seus productes.

Destacats