Educació convoca les ajudes per a l'escolarització de xiquets de 0 a 3 anys per al curs 2016-2017

Guardar

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la convocatòria d'ajudes destinades a famílies que vulguen escolaritzar els seus fills de 0 a 3 anys a escoles infantils de primer cicle de titularitat municipal o privada.

El termini per a sol·licitar les ajudes serà de 15 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV, per la qual cosa les famílies podran presentar les seues sol·licituds fins al pròxim 22 de juliol.

Podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat, per a curs escolar 2016-2017, a escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle autoritzats de la Comunitat Valenciana que haja nascut o estiga previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de gener de 2017.

Com a principal novetat per a la pròxima convocatòria d'aquestes ajudes, la conselleria tindrà en compte la renda familiar com a principal criteri per a la seua concessió. Es tracta d'aquesta manera d'atendre en major grau les famílies amb menors recursos, i que sense les ajudes estarien en condicions de discriminació i exclusió de l'oferta d'ensenyament no obligatòria del primer cicle d'Educació Infantil.

L'import de l'ajuda que li corresponga a cada família es determinarà en funció de la renda per capita familiar i seran excloses les sol·licituds de l'alumnat la renda familiar de les quals supere el llindar que es determine en la convocatòria, que per al curs 2016-2017 serà de 72.460 euros anuals.

Increment de les ajudes

Cal destacar que la conselleria destinarà per al pròxim curs 2016-2017 un total de 33 milions d'euros en ajudes econòmiques, la qual cosa suposa un increment del 10 %, és a dir, de 3 milions d'euros respecte a les ajudes concedides durant el curs 2015-2016.

Les famílies es beneficiaran del finançament parcial del cost del servici de l'ensenyament a les escoles i centres de primer cicle autoritzats per la Generalitat, que oscil·larà entre els 70 i els 200 euros per a l'alumnat comprés en el tram d'edat de 0 a 1 anys; de 70 a 120 euros per a l'alumnat entre 1 i 2 anys; i de 80 a 140 euros per a l'alumnat escolaritzat en el tram 2-3 anys.

D'aquesta manera, per al tram d'edat de 0 a 1 anys, l'ajuda es pot veure incrementada fins en un 32 %; el tram d'edat d'1 a 2 anys, podria incrementar la seua ajuda fins en un 33 %; i en el tram de 2 a 3 anys, les famílies poden arribar a disposar de fins a un 133 % més d'ajuda que el passat curs.

Bona part de la matrícula es concentra en el tram 2-3 actualment i és per això que el mínim que s'ha estipulat d'ajuda és de 80 , un 33 % superior als 60 euros que s'han assignat fins ara, i el màxim 140 euros que és un 133 % superior a la quantitat única establida fins ara. En els altres dos trams, la pujada d'ajuda també ha sigut important, ja que s'han fixat uns màxims superiors a l'ajuda que es rebia fins ara.

Ajuda directa a la família

Un altre aspecte nou previst en les bases reguladores de les ajudes infantils és que es finança directament la família. És per això que una família beneficiada amb el bo infantil que té matriculat el seu fill o filla en una escola i ha de canviar de centre, continuarà beneficiant-se de l'ajuda en un altre centre.

Així mateix, es manté la duplicitat de les ajudes per a escoles infantils municipals que tinguen matriculats menys de 14 alumnes, a qui se'ls incrementarà el doble de l'import del bo, sempre que a la localitat no existisca un altre centre autoritzat per a impartir aquest nivell. Es tracta d'aquesta manera de garantir la sostenibilitat de les escoles infantils ubicades a municipis amb escassa població i que puguen continuar atenent les necessitats de les famílies que resideixen en aquestos àmbits amb escassa població, i evitar desigualtats socials i econòmiques respecte a altres zones.

Educació tracta amb estes ajudes de potenciar la igualtat d'oportunitats socials de les valencianes i dels valencians, alhora que s'avança en l'objectiu de millorar la conciliació de la vida familiar i laboral. D'altra banda, aquestes ajudes contribueixen a potenciar l'èxit escolar de l'alumnat durant la vida acadèmica, ja que està demostrat que l'escolarització de l'alumnat, especialment a partir dels 2 anys, ajuda a millorar el desenvolupament físic, afectiu, social i moral, així com el desenvolupament de les estructures inicials del coneixement que permeten i faciliten les adquisicions d'aprenentatges posteriors.

Arxivat a:

Destacats