Educació augmenta en més de 10 milions d'euros les beques de menjador escolar per al curs 2016-2017

Guardar

ayudas de comedor y transporte escolar
ayudas de comedor y transporte escolar

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat al DOCV les resolucions de les ajudes de menjador i les ajudes individuals de transport escolar amb diverses novetats i millores respecte a cursos anteriors.

"La millora de les beques de menjador escolar i les ajudes individuals al transport escolar es corresponen al nostre compromís de fer les coses el millor possible per a garantir una educació valenciana de qualitat amb serveis públics decents. Les convocatòries s'han retardat pels entrebancs burocràtics amb els quals ens hem trobat i per això demanem disculpes a les famílies i als equips directius que tramiten les ajudes per aquest fet, però alhora estem ben satisfets d'haver pogut millorar substancialment el benestar de l'alumnat valencià", ha explicat el conseller Vicent Marzà.

Pel que fa a les ajudes de menjador escolar cal destacar que el pressupost s'ha incrementat en 10.152.450,48 euros i el total de les ajudes apuja a 63.940.000 euros per al curs 2016-2017.

Així mateix, s'han ampliat els beneficiaris de l'ajuda. Per una banda, poden optar les famílies de l'alumnat de les 69 aules experimentals de 2 anys d'acord amb el nivell de renda familiar. D'una altra, i per primera vegada, es considera beneficiari directe de l'ajuda -sense tindre en compte el nivell de renda familiar - l'alumnat de les pedanies i els nuclis disseminats que no tenen centre escolar al seu lloc de residència.

A més, el pròxim curs tindrà continuïtat la mesura, tant aplicada a les beques de menjador com a les ajudes individuals de transport escolar, consistent a incloure també els mesos de setembre i juny.

Pel que fa a les ajudes individuals de transport escolar, cal remarcar que s'atorguen a aquell alumnat que no disposa de línies de transport escolar col·lectiu. Com a novetat, Educació incrementa aquestes subvencions en un 30% fins arribar a 1.663.000 euros respecte a cursos passats i la quantitat econòmica atorgada als beneficiaris s'estableix per la distància entre el lloc d'origen de l'alumnat i els centres escolars. Així, la quantitat màxima és de 707,07 euros per a l'alumnat que es troba a més de 20 quilòmetres del centre escolar i la mínima és de 340,02 euros per a l'alumnat que es troba a menys de 6 quilòmetres.

El procés seguit

Abans que l'alumnat acabara el passat curs escolar, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport va enviar instruccions als centres educatius i va penjar a la pàgina web els models de sol·licitud de les beques de menjador i de les ajudes individuals de transport escolar perquè totes les famílies que les volgueren sol·licitar les emplenaren i les dugueren als centres educatius abans que els fills i filles iniciaren les vacances. Cal remarcar que en un únic model les famílies podien emplenar ambdues sol·licituds d'ajudes o només una.

Amb aquesta documentació preparada i processada, la Conselleria d'Educació ja pot iniciar els tràmits per a iniciar les gestions de les peticions fetes. No obstant això, les famílies que vulguen sol·licitar aquestes ajudes i no hagen emplenat les sol·licituds, tenen els cinc primers dies de setembre per a fer-ho i dur les sol·licituds als seus respectius centres educatius.

Destacats