Dia Mundial del Comerç Just: descobreix què pots fer com a consumidor

Nosaltres, com a consumidors, podem contribuir a un comerç just per mitjà de la compra i el consum responsables de productes ecològics o de Comerç Just

Guardar

desigualdad
desigualdad

Aquestes celebracions permeten donar visibilitat, encara que només durant un dia, a la situació que enfronten dia a dia les persones que pateixen les desigualtats en la seua pròpia pell.

Una de les conseqüències negatives de la globalització, concretament del comerç internacional, i a la qual no hem aconseguit donar solució definitiva fins el moment, són aquestes desigualtats socials. I un dels símptomes més evidents en la societat, i que continua alimentant el problema, és l'explotació. Explotació infantil, explotació derivada de la discriminació per sexe, raça o classe social, explotació per part d'una nació a un altra. En definitiva, una cadena on el més poderós, lluny d'ajudar a qui no es troba en igualtat de condicions, s'aprofita de la seua vulnerabilitat.

Estem parlant d'un problema que, encara que ha de quedar resumit en unes quantes línies, és d'extrema complexitat. No es pot tallar des de l'arrel, perquè la base que sustenta aquest sistema són els agents capitalistes més poderosos, ja no del país, del planeta. I cada regió compta amb el seu propi context i cultura, per la qual cosa no es pot adoptar una solució de manera general. Tingam en compte les magnituts: es calcula que menys de 100 persones acumulen la mateixa riquesa que els més de 3.000 milions més pobres del món.

Però hi ha altre factor decisiu en la perpetuació de la pobresa i la desigualtat social, un que no és conscient del seu paper: nosaltres, com a consumidors. Cada vegada que comprem un producte fabricat baix aquestes circumstàncies d'explotació, estem alimentant el sistema d'eixe negoci i, per tant, les desigualtats que genera.

La bona notícia és que sí existeix una solució al nostre humil abast. Cada vegada hi ha més productes de Comerç Just als supermercats habituals, fàcilment identificables per la certificació de "Comerç Just" o 'productes ecològics'. Què significa açò? Una garantia, no només per a la nostra salut i la del medi ambient, sino per a la de les persones que hi ha darrere d'eixe producte; ens assegura que aquests xicotets productors han treballat en unes bones condicions laborals i per un sou digne.

DIA MUNDIAL DEL COMERÇ JUST

El Dia Mundial del Comerç Just és una iniciativa de l'Organització Mundial del Comerç Just (WFTO), que du celebrant-se el segon dissabte de cada mes de maig des de 2001. El seu objectiu és aconseguir justícia al comerç internacional, assegurant unes condicions dignes tant de treball com de vida per als productors, que permeten superar la situació actual de pobresa i desigualtat, present especialment a països del Sud.

El moviment de Comerç Just, a més de lluitar contra aquesta situació abusiva i d'explotació, també vetla per la protecció del medi ambient, amb mesures com l'ús d'energies renovables o la reducció de l'impacte dels residus. Açò també repercuteix en la salut dels consumidors, ja que productes creats a entorns sostenibles, per exemple, no contenen transgènics.

Des de Fairtrade s'han unit a la celebració amb la campanya "World Fairtrade Challenge", que quasi arriba als dos milions de participants en tot el món. La motivació és celebrar els triomfs que ha aconseguit el moviment pel Comerç Just fins el moment, així com seguir concienciant a més gent de la seua importància. Per això, conviden a qui vuiga a participar a través d'un sistema de "competició" positiva, on es pot visualitzar en un mapa del món interactiu la quantitat d'esdeveniments, per una banda, i de participants, per l'altra, que s'han registrat de cada país.

La finalitat de tot açò és molt clara; aconseguir que cada vegada més persones caminen, convençudes, en una mateixa direcció: la igualtat, amb tot l'esplendor del seu sentit, a tot el món. Viure en una societat justa, on tots tingam les mateixes possibilitats (tant educatives com laborals), on es vetle per la seguretat i les bones condicions de treball, on el salari corresponga al treball i garantisca un nivell de vida digne... Açò no deuria ser un privilegi, ni menys encara una utopia; sinó un dret universal real.

Destacats