Convocat el Premi Senyera de les Arts Visuals 2022

Guardar

Premi Senyera 2022
Premi Senyera 2022

Demà dimarts, dia 7, s'obri el termini de presentació de sol·licituds del Premi Senyera d'Arts Visuals 2022, que ha convocat l'Ajuntament de València a través de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals. El BOP, Butlletí Oficial de la Província, publica aquest dilluns l'anunci de la convocatòria, el termini de sol·licituds de la qual es prolongarà fins al pròxim 6 de juliol. Tal com ha subratllat la regidora de Cultura, Glória Tello, l'objectiu de la convocatòria és "estimular i promoure la trajectòria professional d'artistes de la Comunitat Valenciana", i per a això el premi està dotat amb un import de dotze mil euros.

Tal com assenyalen les bases del concurs, pot participar qualsevol persona física, major de 18 anys, o jurídica, nascut en la Comunitat Valenciana, o resident almenys durant l'últim any. Cada participant podrà presentar un màxim d'una obra, que haurà de ser original i inèdita. En el cas de persones jurídiques, s'haurà d'acreditar la seua inscripció en el registre corresponent on constarà el domicili social o delegació que disposa en la Comunitat Valenciana amb un any d'antiguitat en la publicació de l'anunci en el BOP.

Les obres a concurs hauran de presentar-se en arxius independents per a la seua valoració: fotografies de l'obra en vistes de manera que la interpretació de les seues característiques artístiques, físiques i la seua visualització siga inequívoca; una especificació de fitxa tècnica que incloga autoria, títol, grandària, pes, tècnica, materials i, si escau, diagrama de muntatge i col·locació dels diferents elements que conformen l'obra en el seu conjunt; i un dossier de l'obra presentada amb un màxim de 10 pàgines. No s'acceptaran simulacions de muntatge, renders 3D i/o plans. Cada arxiu no podrà superar els 10 MB de grandària, i cada aspirant podrà optar al premi mitjançant una única obra, amb total llibertat sobre el material emprat, sempre que siga consistent i permeta la seua durabilitat.

La Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals nomenarà un jurat, presidit per la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, o persona en qui delegue; i integrat per tres vocals designats per la Regidoria entre artistes, galeristes, crítics i crítiques d'art, professionals historiadors, docents o investigadors de l'art. Aquest jurat seleccionarà fins a un màxim de 10 obres que seran formalment anomenades "finalistes del Premi Senyera d'Arts Visuals 2022".

Arxivat a:

Destacats