Comencen els treballs d’adequació en la parcel·la del xalet d'Aben al-Abbar

Guardar

parcela Aben al-Abbar
parcela Aben al-Abbar

Una vegada conclosa la part principal de les obres de restauració del xalet d'Aben al-Abbar, al barri d'Albors, la regidora de Gestió de Recursos de l'Ajuntament de València, Luisa Notario, ha anunciat l'inici de les obres per adequar tota la parcel·la on s'enclava aquest edifici, el valor patrimonial del qual se suma al fet històric d'haver acollit l'última reunió del govern de la Segona República. "La intervenció respon a les necessitats expressades pels veïns i veïnes d'Albors durant tot el diàleg que, de forma permanent, hem mantingut amb elles i ells mentre es procedia a la restauració de l'edifici", ha detallat la regidora.

Notario ha recordat que aquesta intervenció va ser seleccionada pel veïnat a través dels pressupostos participatius DecidimVLC de 2018 i ha explicat que, dins de les limitacions tècniques i arquitectòniques, s'ha traslladat al projecte tot el manifestat per l'Associació Veïnal d'Albors durant les reunions prèvies a l'inici dels treballs de redacció i disseny de la nova parcel·la. "L'objectiu ha sigut recuperar aquest edifici tan important per al barri i alhora satisfer les necessitats del veïnat", ha destacat.

El projecte, redactat per l'arquitecta Elena Robles i validat per la Comissió Tècnica de Patrimoni de l'Ajuntament de València en desembre de 2019, contempla l'adequació de la parcel·la en dues parts: la posterior al xalet, amb 391,04 metres quadrats de superfície, delimitada pels col·legis de Santa Ana i edificis d'habitatges, i la davantera, amb 336,1 metres quadrats de superfície i recaient al carrer d'Aben al-Abbar.

Entre les intervencions previstes hi ha la reconstrucció total i els desplaçaments del clos de l'accés principal fins a l'alineació amb els edificis del carrer, conservant elements que es poden rehabilitar, com ara la porta d'accés, les reixes metàl·liques i, fins i tot, si acaba sent viable, les peces ceràmiques ornamentals dels pilars; la substitució d'un mur per una gelosia de perfils d'acer i una porta corredissa, que ofereix un nou accés lateral; la rehabilitació del mur de maçoneria protegit, confrontant amb la zona enjardinada d'acord amb la seua imatge original, sent necessari acurtar la seua longitud per a adoptar la nova alineació de la parcel·la amb l'aprovació de la Comissió Tècnica de Patrimoni municipal; la neteja de la superfície del mur sense modificar el seu aspecte original; la rehabilitació i enderrocament dels elements superposats en el mur posterior i mitger amb el col·legi Santa Ana; la substitució de la porta metàl·lica que comunica amb el pati del bloc d'edificis contigu; la pavimentació de tota la parcel·la amb rajoles de formigó prefabricat d'alta resistència; el plantejament d'espais per a enjardinament amb vegetació entapissant i altres amb escorça de pi, de manera que s'incorpora varietat de color en el pla del sòl; la instal·lació de nou enllumenat ambiental a l'interior de la parcel·la; la col·locació de noves zones enjardinades, escocells i arbrat, amb la corresponent instal·lació de la xarxa de reg (amb la proposta del servici de Jardineria); la instal·lació de la nova xarxa de sanejament per a aigües pluvials així com de mobiliari urbà; la realització de canalitzacions subterrànies de les infraestructures de telecomunicacions de les companyies i reserva municipal i els treballs per retirar les torrasses de l'edifici, per procedir a continuació a la contractació dels treballs de reconstrucció en les condicions últimes indicades per la Comissió municipal de Patrimoni.

S'estima que aquestes actuacions conclouran a finals del mes d'abril.

Destacats