El Cabanyal-Canyamelar, el barri de València en plena regeneració urbana

L'Ajuntament de València impulsa iniciatives dirigides a aquest barri com la construcció d'un apartahotel de 316 habitacions

Guardar

Cases al Cabanyal
Cases al Cabanyal

El barri del Cabanyal-Canyamelar de València està sent un dels focus més importants en els quals s'està centrant l'Ajuntament. Tant és així que, cada vegada són més les iniciatives emmarcades a aquesta zona de la ciutat amb l'objectiu d'accelerar la seua regeneració urbanística. Exemple d'això és la tramitació de la llicència d'activitats per a construir un aparthotel de 316 habitacions.

Respecte a aquest últim projecte, des del consistori ja estan acabant de derrocar les antigues naus industrials existents en aqueixa gran poma per a construir el nou complex hoteler. En total, l'actuació ocupa uns 4.800 metres quadrats, en un espai situat entre els carrers Arquitecte Alfaro i Ernest Anastasio.

Aquest immoble, tal com consta en el projecte, tindrà piscina, cafeteria-restaurant, àrea de coworking, gimnàs, aparcament per a bicis i pàrquing amb capacitat per a 164 vehicles. A més, també comptarà amb una zona per a jocs, un saló polivalent i una bugaderia per als residents, així com un total de 300 estades amb cuina pròpia.

La construcció final disposarà de dos blocs i comptarà amb un pati central amb jardí per als clients. Així i tot, tindrà accés pel carrer Arquitecte Alfaro, el bloc primer; i per Ernest Anastasio, el segon. Els permisos per a obtindre la llicència d'obres segueixen el seu curs i estan en fase d'estudi pels tècnics municipals per a concedir els permisos pertinents.

Situat en l'àmbit del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar (PAC), en tràmits i pendent d'aprovació definitiva, la s obres d'aquest projecte turístic es regeixen per les normes del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU). Per tant, els permisos per a obtindre la llicència d'obres segueixen el seu curs i estan en fase d'estudi pels tècnics municipals per a concedir els permisos pertinents.

Regeneració del Cabanyal-Canyamelar

El Consell va autoritzar divendres passat el conveni de col·laboració entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament de València per a la gestió de l'actuació de Regeneració i Renovació Urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar a València i per a la instrumentació de la subvenció corresponent a 2022.

L'actuació total comprén les obres d'edificació de 18 habitatges, amb qualificació energètica mínima tipus 'B', en substitució d'uns altres prèviament demolits.

A causa de l'elevat estat de deterioració en què es troben els habitatges, l'actuació comprén les obres de demolició dels edificis, construcció dels nous habitatges i de reurbanització necessàries, així com l'execució d'un programa de reallotjament i la realització de les funcions de gestió tècnica i informació a través de l'equip tècnic.

També s'han programat actuacions dirigides a la rehabilitació de 602 habitatges i s'han executat obres de recuperació d'elements estructurals de l'edifici, accessibilitat, adequació d'elements comuns i habitabilitat dels habitatges, sense que aquestes actuacions suposen canvi de titularitat dels immobles afectats.

La subvenció, per import de 3.042.518 euros, es realitzarà amb càrrec al capítol 7 del programa pressupostari de la Generalitat 'Habitatge i regeneració urbana', línia ARRU Cabanyal-València Conveni Ministeri de Foment 13-16 i la seua pròrroga 2017, de l'exercici 2022 amb un import de 432.537 euros, quant a l'aportació de la Generalitat; i a la incorporació de romanents de fons finalistes procedents del Ministeri per import de 2.609.980 euros.

El conveni tindrà efecte des de la data de la seua signatura i estarà vigent fins al 31 de desembre d'enguany. No obstant això, podran ser finançades les actuacions realitzades des de l'1 de gener de 2022 i totes aquelles que hagen pogut certificar-se amb càrrec a convenis vigents d'exercicis anteriors.

Arxivat a:

Destacats