Aprovat per unanimitat el Pla de Servicis Socials de València 2019-2023

Guardar

Pleno
Pleno

Durant la sessió plenària ha sigut aprovat per unanimitat el Pla de Servicis Socials de la Ciutat de València 2019-2023, una eina que estableix les línies bàsiques i estratègiques dels servicis socials municipals per als pròxims anys i que es basa en el concepte de justícia social com a element definidor de les accions, lluny d'un caràcter més marcadament assistencial. Tal com ha explicat la delegada de l'Àrea de Desenvolupament Humà, Consol Castillo, el document estableix quatre línies estratègiques i al voltant de 80 accions concretes, totes elles amb el seu cost quantificat, planificades i temporalitzades. Un 25% d'aquestes accions requereixen finançament exterior, i la resta s'han de cobrir amb recursos propis municipals.

Tal com ha explicat Castillo, «hem planificat les accions municipals que durem a terme en funció d'un calendari i, sobretot, tenint en compte les noves realitats i fenòmens socials que han aparegut en aquest temps i que cal abordar». Un aspecte important que implica l'aprovació d'aquest pla és la condició de continuar comprometent increments de recursos per als servicis socials de la ciutat: de fet, el Govern de la Nau ja va incrementar en 2016 la partida pressupostària per a assumptes socials en un 47%.

El pla s'ha realitzat en funció dels resultats del diagnòstic social de la ciutat elaborat per la Universitat de València i amb la col·laboració de les entitats que formen part del Consell Social de la Ciutat i altres més fins a un total de 28, juntament amb el personal de 26 servicis municipals.

La regidora de Ciutadans Amparo Picó ha felicitat la regidora i al personal municipal pel treball realitzat, encara que ha criticat «algunes contradiccions i falta de transparència», mentre que el regidor del PP Cristóbal Grau ha assegurat que aquest pla «suposa una continuïtat respecte als impulsats pels governs anteriors».

En aquest context, el Ple de l'Ajuntament ha aprovat també per unanimitat, i de manera inicial, l'Ordenança reguladora de les targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. Tal com ha explicat la regidora Consol Castillo, per tal de no demorar la tramitació de la normativa, s'ha optat per presentar ja a aprovació aquest text inicial, en el qual encara no s'han incorporat les propostes de millora que han realitzat les entitats de persones amb diversitat funcional, per exemple, l'exempció de pagar per l'estacionament de vehicles en la zona ORA, que es plantejaran durant el període d'exposició pública de l'Ordenança.

Destacats