Aprovat el projecte d'adequació d'accessos en un tram del Col·lector Nord

Guardar

Colector-Norte
Colector-Norte

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest matí l'adjudicació del projecte d'adequació d'accessos en una de les seccions del tram III del Col·lector Nord per facilitar l'extracció de residus, majoritàriament tovalloletes higièniques, que l'obstrueixen. El Consistori ha destinat 363.600 euros al recondicionament d'aquesta infraestructura i actualment ja s'ha finalitzat la intervenció en 1.500 metres lineals i 9.000 metres quadrats.

El maig de 2017, l'Ajuntament va detectar un problema d'obstrucció del Col·lector Nord i van arrancar els treballs perquè la maquinària poguera accedir a aquest canal subterrani i començar així les tasques d'extracció dels sediments que el taponen, entre ells gran quantitat de tovalloletes higièniques. Des d'eixe moment, s'han retirat 4.000 tones de residus.

El Consistori ha destinat 363.600 euros per al recondicionament del col·lector, declarat d'emergència per acord de la Junta de Govern Local el juny de 2017. Actualment, s'actua en els trams I i III. El primer discorre per l'avinguda del Professor López Piñero, té una longitud de 950 metres i dues seccions: la d'aigües pluvials, que està completament neta, i una altra d'aigües residuals, on estan intervenint dos equips.

«En el tram I s'han desobstruït 1.400 metres dels 1.900 que conformen el doble conducte, la qual cosa suposa un 73%, és a dir, quasi les tres quartes parts», ha explicat Vicent Sarrià, mentre que en el tram III s'han desembussat «600 metres d'un total de 5.000, la qual cosa suposa el 12%». El tercer tram del col·lector transporta aigües residuals a través d'un doble conducte circular de més de dos metres de diàmetre, que es troba pràcticament ple i impedeix transitar, la qual cosa impossibilita la seua neteja.

Per aquest motiu la Junta de Govern Local ha aprovat hui l'adjudicació del projecte d'adequació d'accessos a aquest tram, a fi de «facilitar l'entrada dels mitjans de desobstrucció a totes les parts d'aquesta zona en els primers 1.000 metres». Sanejament València Unió Temporal d'Empreses, adjudicatària del contracte de gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament, executarà les obres en un termini de sis mesos.

El responsable del Cicle Integral de l'Aigua ha recordat que «s'han realitzat gran quantitat i varietat de treballs previs», entre ells la neteja dels col·lectors d'aigües pluvials en els trams I i II, la qual cosa suposa 1.500 metres lineals i uns 9.000 metres quadrats.

SISTEMA DE DESOBSTRUCCIÓ

El sistema utilitzat per a la desobstrucció del col·lector consisteix en la introducció d'un cable al qual se li acoblen útils per arrossegar els sediments fins a l'accés i, seguidament, una maquinària dotada de diferents tipus de culleres extrauen els residus. En el cas del tram I, com no és accessible des de l'exterior, els residus són transportats interiorment amb vagonetes autopropulsades i l'arrossegament del cable i dels útils es realitza amb un parell de motors elèctrics.

Encara que els residus extrets tenen una composició heterogènia, abunden les tovalloletes higièniques. Com són pesades, «resulten més difícils d'arrossegar per les aigües circulants i provoquen la retenció d'altres elements, la qual cosa suposa un creixement exponencial dels sediments en el col·lector i la seua colmatació», ha subratllat Sarrià.

L'edil ha afirmat que aquest fet «disminueix dràsticament la capacitat del Col·lector Nord d'evacuar les aigües i genera el col·lapse quan s'incrementen els cabals, per exemple, a causa de les pluges». El col·lector presta servici a més de 450.000 habitants, quasi el 60% de la població de València, i abasta al voltant de 2.800 hectàrees.

Arxivat a:

Destacats