Aprovades les bases per a les oposicions per cobrir 131 places de bombers a València

Guardar

bomberos
bomberos

La regidora de Gestió de Recursos de l'Ajuntament de València, Luisa Notario, ha anunciat l'aprovació de les bases que regularan el procés selectiu per a la cobertura en propietat de 131 places del servici municipal de Bombers. En concret, les oposicions permetran cobrir fins a 66 places de bomber o bombera i unes altres 65 places de cap de bombers. "Estem fent un gran esforç en el disseny i organització del personal municipal prioritzant les convocatòries per dotar la ciutat de València de bombers i policies locals, atés que s'ha d'atendre com cal les necessitats de la ciutadania", ha afirmat.

Les 65 places de cap de bombers són les que es van incloure en les Ofertes Públiques d'Ocupació (OPO) de l'Ajuntament de València els anys 2019 i 2020. El sistema selectiu que s'utilitzarà per a la cobertura d'eixes places s'efectuarà a través de concurs d'oposició per a les 43 places de promoció interna, seguit d'un curs selectiu de caràcter eliminatori, i de concurs per a les 22 places de mobilitat, precedit d'un reconeixement mèdic eliminatori. Aquest torn de mobilitat es realitzarà en primer lloc i les places no cobertes per aquest torn incrementaran la xifra de les places de promoció interna. En tot cas, la presa de possessió del personal que accedisca pel torn de mobilitat serà prèvia a la finalització de la fase de concurs d'oposició del torn de promoció interna.

D'altra banda, es convoca la cobertura de 66 places de bombers i bomberes, corresponents a les mateixes OPO de 2019 i 2020, on es varen incloure 45 places de torn lliure i 21 de mobilitat. El sistema selectiu que s'utilitzarà per a la cobertura de les places serà el d'oposició per al torn lliure, seguit de curs selectiu de caràcter eliminatori, i de concurs per al torn de mobilitat, precedit de reconeixement mèdic eliminatori, que es realitzarà en primer lloc. De la mateixa manera que en les places de caps de bombers, les places no cobertes per aquest torn també incrementaran el nombre de les places del torn lliure i la presa de possessió del personal que accedisca pel torn de mobilitat serà prèvia a la finalització de la fase d'oposició del torn lliure.

Quan finalitzen aquests processos selectius la plantilla de bombers comptarà amb 494 efectius, un 27% més que en 2015, quan n'hi havia 389. A més, hi ha pendents per convocar 16 places de suboficial i 26 places de sergents de les OPO de 2019 i 2020.

Notario ha recordat que l'OPO de l'any passat va ser la més important dels últims 15 anys amb un total de 517 places, "21 vegades més, o cosa equivalent, un 2.054,17% més, que en 2014". Sumades a les places convocades des de 2016 arriben a les 1.555 places en total, amb una incidència especial en el reforçament de la plantilla de Bombers gràcies a la convocatòria de 46 places d'escala bàsica, que se sumen a les 78 de les convocatòries de 2016, 2017 i 2018, de les quals 58 ja s'han incorporat. Tot a banda de les 78 places d'altres categories, com ara suboficials, sergents i caps, que se sumen a les 29 de la convocatòria de 2019. "Les places de Policia i Bombers van comportar un 34,82% del total de les places convocades per estabilitzar les plantilles i ara, només tres mesos després, estem aprovant les bases de les places de bombers i caps iniciant així el procés de selecció", ha explicat.

"L'aposta del govern de Joan Ribó per dotar les plantilles de protecció ciutadana dels efectius necessaris, incloent-ne places en totes les ofertes d'ocupació des de 2016, és evident", ha destacat Notario. "Corregim així la mancança d'efectius per l'absència de convocatòries en els últims anys de governs del PP, que va deixar les plantilles de Policia Local i Bombers en una situació tan crítica que encara l'estem patint", ha afegit.

Destacats