Aprovada la creació d'un centre de control de suport que garantisca el proveïment d'aigua

Guardar

Gestión- agua
Gestión- agua

La Junta de Govern Local, avançada a hui dijous, ha aprovat el projecte sobre el centre de control de suport del telecomandament del sistema de proveïment d'aigua potable de València. El regidor de Cicle Integral de l'Aigua, Vicent Sarrià, ha assenyalat que l'objectiu de la iniciativa és «la creació d'un nou centre d'aquest tipus, sense presència de personal, que garantisca tota l'operativitat del sistema de telecomandament davant qualsevol situació d'emergència amb la mateixa capacitat d'actuació i monitoratge de l'actual».

L'execució de les obres, amb un import de 656.589,91 euros, s'encarregarà a l'empresa EMIVASA i compta amb un termini d'execució de 13 mesos. Per a la instal·lació del centre s'ha previst un espai adequat en l'edifici d'oficines de la Planta Potabilitzadora de la Presa.

Es pretén condicionar el lloc per a albergar dos llocs de treball dotats d'un ordinador amb monitor de 22" cadascun, a més d'un monitor de 55" per a visualitzar els SCADAs (acrònim de Supervisory Control And Data Acquisition, és a dir, Supervisió, Control i Adquisició de Dades) que integren la xarxa de proveïment a València i la Xarxa en Alta a l'àrea metropolitana. En el centre de la sala se situarà el bastidor que allotjarà tot l'equipament electrònic, informàtic i de comunicacions necessari per a la correcta operació dels sistemes a implantar.

La comunicació entre les estacions remotes que depenen del proveïment a València i el centre de control de suport serà a través d'ADSL. Així mateix, el punt de lliurament es realitzarà en el depòsit del Collado. Per part seua, la comunicació entre les estacions remotes que depenen del proveïment a l'àrea metropolitana (L'Horta Nord) es realitzarà amb l'actual enllaç de WIMAX (sigles de Worldwide Interoperability for Microwave Access, Interoperabilitat Mundial per a Accés per Microones) existent en el depòsit del Collado. Per a això, serà necessari l'estesa de fibra òptica entre el depòsit del Collado i el Centre de Control de suport.

A més, en el centre de control actual de Vara de Quart es realitzaran les modificacions del paquet de comunicacions, així com en els SCADAs corresponents per a poder jerarquitzar el canvi de control al Centre de Control de suport.

TAP AL CARRER JESÚS MORANTE BORRÁS

D'altra banda, el regidor ha informat que s'està fent una inspecció amb cambra dels conductes situats en el Col·lector Nord, en la zona de l'emissari responsabilitat de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües (EPSAR) al carrer de Jesús Morante Borrás. Vicent Sarrià ha assenyalat que «s'ha localitzat un tap colossal que ha sigut retirat pels servicis municipals de sanejament urgentment» a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Pinedo per a la seua depuració i, així, evitar afeccions mediambientals i sanitàries. D'aquesta manera, «es manté adequadament el flux d'aigües residuals».

Arxivat a:

Destacats