'Amunt persianes' destina més de 887.000 euros a l'obertura de 64 nous baixos comercials

Guardar

Ajudes al comerç de la ciutat de València
Ajudes al comerç de la ciutat de València

L'Ajuntament de València destinarà, a través d''Amunt persianes', 887.388 euros per a impulsar l'activitat econòmica i l'ocupació en els districtes i barris de València amb l'obertura de 64 nous baixos comercials. "L'èxit d'aquesta convocatòria demostra el necessari que és el suport del consistori a la revitalització dels barris amb l'obertura de nous negocis en baixos buits", ha explicat la regidora d'Emprenedoria i Innovació Econòmica, Pilar Bernabé.

"Es tracta que amb el suport de fins als 20.000 € que rebran per projecte tornen a apujar les persianes, per a dinamitzar els barris i accelerar la seua recuperació, perquè cada vegada que un negoci obri les seues portes el barri s'ompli de vida. I és que cada vegada que puja una persiana, puja l'ànim de tot un barri", ha remarcat la regidora.

Així mateix, Bernabé ha recordat que "la convocatòria encara continua oberta, per la qual cosa les persones interessades podran presentar les sol·licituds a través de la Seu Electrònica fins al 15 de novembre de 2022 o fins que s'esgote el crèdit destinata la convocatòria, en aquest cas, 1.000.000 d'euros, ampliables a 3.000.000 d'euros".

Les ajudes es dirigeixen a cobrir les despeses d'inversió de l'activitat empresarial sempre que impliquen la posada en marxa d'un negoci en un local en planta baixa que prèviament haguera estat buit, entenent-se com a tal aquell en el qual no s'exerceix activitat econòmica, professional o empresarial i que es trobe disponible per a lloguer, venda, o traspàs, inclosos aquells locals que es troben en reforma.

Els projectes beneficiaris de la convocatòria 'Amunt persianes' rebran fins a 20.000 euros. Aquesta és la quantia màxima contemplada per als barris que tenen una desertització comercial severa com Benicalap, Ciutat Fallera, El Botànic, El Pilar, La Roqueta, Marxalenes, Nou Moles, Russafa, Soternes, Tormos i Torrefiel.

Els projectes situats en barris que presenten símptomes de desertització comercial podran rebre fins a 15.000 euros. Aquests barris són Aiora, Arrancapins, Beteró, El Calvari, El Carme, Els Orriols, En Corts, La Creu Coberta, La Petxina, La Seu, La Xerea, Mont-Olivet i Morvedre.

Finalment, els negocis que òbriguen en la resta de barris podran rebre fins a 10.000 d'euros.
En aquest cas se subvencionarà fins a un màxim del 80% del pressupost del projecte presentat destinat a despeses d'inversió, entenent-se com a tals els de l'adquisició del local; els de rehabilitació i adequació del local; els associats al funcionament operatiu de l'activitat, com els de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge, mobiliari, equips per a processos d'informació; i les inversions de caràcter immaterial com els de propietat industrial, obtenció de patents, marques i propietat intel·lectual.

Podran ser beneficiàries de les ajudes, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes que hagen subscrit un contracte de compravenda, d'arrendament o de cessió del local on s'exercirà l'activitat per a la qual sol·lícita subvenció o disposar d'una escriptura de propietat d'aquest local.

A més, és requisit necessari perquè el projecte siga beneficiari d'aquesta subvenció que el local en planta baixa on vaja a desenvolupar-se l'activitat es trobe en el terme municipal de València i estiga buit.

Destacats