L'Ajuntament de València i el veïnat es reuneixen per a tancar els detalls de la rehabilitació del Patronat de Benifaraig

L'actuació que va ser votada per les persones residents en aquest poble de València en el marc dels Pressupostos Participatius

Guardar

Lluïsa Notario, regidora de Gestió de Recursos, en la seua visita a Benifaraig
Lluïsa Notario, regidora de Gestió de Recursos, en la seua visita a Benifaraig

La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, s'ha reunit amb representants veïnals de Benifaraig per informar-los sobre l'estat del projecte de rehabilitació del Patronat de l'Obra de San José en Benifaraig, una actuació que va ser votada per les persones residents en aquest poble de València en el marc dels Pressupostos Participatius de l'any passat.

Tal com ha explicat Lluïsa Notario, la intervenció de rehabilitació consistirà, en primer lloc, a estudiar i reforçar, si fos necessària, l'estructura de les cintres de la coberta. En segon lloc, rehabilitar els murs de tancament i la composició de la coberta per a dotar a l'edifici del confort tèrmic i acústic per al desenvolupament de les activitats que es preveu realitzar en el Patronat, fonamentalment de caràcter musical. A l'interior de l'immoble es renovaran els paviments, es reconstruirà l'escenari i s'estudiarà la inclusió de lavabos i quarts de magatzematge per a donar suport a les activitats que es desenvoluparan.

"Es tracta d'una posada en comú amb el veïnat de Benifaraig perquè puguen conéixer l'estat del projecte i aportar els seus suggeriments. En la trobada han participat tant representants de l'Associació de veïns i veïnes del poble com els proponents del projecte de rehabilitació, i l'alcaldessa de Benifaraig, Tamara Martínez. L'edifici del Patronat de l'Obra de San José en Benifaraig, situat en el número 20 del carrer Losa del Obispo, es destinarà a activitats de caràcter cultural i social promogudes per les diferents associacions i entitats del poble de Benifaraig.
Per part de la secció d'Execució d'Obres, s'està estudiant la possibilitat d'escometre la restauració de la coberta amb caràcter previ a la intervenció general de l'edifici, en funció de la disponibilitat pressupostària.

L'edifici, que va ser construït l'any 1940, consta d'una nau allargada amb murs de càrrega longitudinals, paral·lels a la façana lateral del carrer Losa del Obispo, i amb una coberta de teula de dos aiguavessos sobre una estructura de cintres de fusta amb tirant metàl·lic en la seua part inferior. L'immoble presenta així mateix una zona sobreelevada en les últimes crugies i una peça rectangular afegida en la seua part posterior a manera de magatzem. La façana frontal està rematada amb un frontó sota el qual se situa un rètol confeccionat amb peces ceràmiques. I en accedir a la nau, es disposen unes escales simètriques que donen accés a una estada que s'utilitzava en el seu moment com a cabina de projecció.

"Els pobles de València com Benifaraig son part fonamental de la nostra identitat i del projecte de ciutat del govern de Joan Ribó; ens aporten diversitat i riquesa cultural, i cal que puguen comptar amb els servicis i les dotacions necessàries per a garantir als veïns i veïnes la seua qualitat de vida. En eixe sentit, hem treballat des de totes les àrees de l'ajuntament en els últims 7 anys, i aquesta nova dotació cultural és una mostra més d'aquest treball"

El projecte de Rehabilitació, amb un pressupost per a la redacció del projecte de 46.302,33 €, està actualment en fase de licitació, i una vegada adjudicat, el termini d'execució de la redacció del projecte serà de 2 mesos.

Destacats