València llança una línia d'ajudes d’1,6 milions d'euros per a la creació i consolidació de comerços

La Junta de Govern Local aprovarà també una línia d'ajudes per a associacions de comerciants per valor de 50.000 euros

Guardar

Ajudes al comerç de la ciutat de València
Ajudes al comerç de la ciutat de València

L'Ajuntament de València llança una nova convocatòria d'ajudes directes dirigides a donar suport a la creació de nous comerços i la consolidació dels existents, així com d'ajudes a les diferents associacions de comerciants. Es tracta, tal com ha explicat el regidor delegat de Comerç, Carlos Galiana, d'"una iniciativa impulsada pel govern de Joan Ribó, que no existia anteriorment". L'import total d'aquestes subvencions directes a nous comerços i als existents ascendeix a 1,6 milions d'euros, als quals se sumen altres 50.000 euros per a les associacions.

Galiana ha animat totes les persones responsables i propietàries de comerços de la ciutat, així com els qui vulguen iniciar una nova activitat comercial "a apuntar-se a aquestes ajudes per a poder beneficiar-se d'aquesta convocatòria, que publicarem prompte a la pàgina web de l'Ajuntament". L'objectiu, ha declarat el regidor, és "ajudar a afrontar despeses corrents derivades de l'exercici i desenvolupament de l'activitat comercial i, alhora, millorar el mapa comercial de la ciutat".

Les dues convocatòries seran aprovades demà divendres en la reunió de la Junta de Govern Local. En el primer cas, la quantia que es destina a les ajudes municipals directes per a nous comerços i la consolidació dels existents a la ciutat, és d'1.597.000 euros. Es tracta d'unes subvencions, ha subratllat el regidor, que arriben a tots els comerciants que les sol·liciten i que complisquen amb els paràmetres de la convocatòria.

Les ajudes van dirigides tant a persones físiques com jurídiques, societats limitades, cooperatives, societats civils, comunitats de béns i altres entitats sense personalitat jurídica legalment constituïdes, que realitzen la seua activitat en establiments comercials oberts al públic situats a la ciutat de València siguen persones autònomes, xicotetes empreses o microempreses. Tal com assenyala la convocatòria, es considera xicoteta empresa la que ocupa a menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros, mentre que microempresa és la que ocupa a menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros.

Per la seua banda, les ajudes municipals destinades a les associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme, compten amb un muntant és de 50.000 euros. Podran ser beneficiàries les associacions de comerciants establides a la ciutat de València, legalment constituïdes que tinguen un mínim de 30 comerços associats en data de la sol·licitud i la inscripció de la qual en el registre corresponent tinga una antiguitat mínima d'un any; així com les que desenvolupen actuacions de promoció comercial amb la finalitat de dinamitzar el comerç i revitalitzar els establiments comercials, i que tinguen un número mínim de 30 establiments comercials. Així mateix, s'inclou també a les entitats sense ànim de lucre, l'objecte del qual estiga relacionat amb el desenvolupament del sector del comerç i la seua promoció, que estiguen legalment constituïdes i la inscripció de la qual en el registre corresponent tinga una antiguitat mínima d'un any. I, finalment, les associacions o agrupacions de persones venedores que representen el comerç físicament agrupat (com a mercats de districte de la ciutat) que estiguen legalment constituïdes, la inscripció de la qual en el registre corresponent tinga una antiguitat mínima d'un any i tinguen un mínim de 8 comerços associats.

Quant a les accions que podran ser objecte de subvenció són, entre altres, actuacions publicitàries, promoció i animació comercial, 'aparadorisme', campanyes promocionals, street màrqueting, promoció de productes o servicis, i fidelització de persones consumidores, tot dirigit al comerç de València a escala local, zonal o sectorial. També, la decoració i animació de les zones comercials, la promoció i publicitat del comerç associat, les actuacions promocionals realitzades en els mercats municipals de districte, o l'organització i realització d'accions formatives destinades al sector comercial. El termini per a sol·licitar aquestes ajudes serà de vint dies naturals des de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

VIII Premis a la Innovació Missions València 2030

La Junta de Govern Local aprovarà també demà la convocatòria dels VIII Premis a la Innovació Missions València 2030. Es tracta d'una convocatòria de reconeixement a les millors experiències d'investigació i innovació orientades a la Missió Climàtica València 2030.

Els premis s'estructuren en 6 categories, alineades amb les àrees de rellevància de Missions València, que completen i complementen l'impacte en la Missió Climàtica València 2030. Tal com s'assenyala en les bases de la convocatòria, el jurat determinarà, en funció de la naturalesa i impactes de cada projecte presentat, la categoria a la qual pertany el projecte.

Els premis ofereixen les següents categories i modalitats: Projectes d'innovació per a una ciutat saludable, Projectes d'innovació per a una ciutat sostenible, Projectes d'innovació per a una ciutat compartida, Projectes d'innovació per a una ciutat pròspera i emprenedora, Projectes d'innovació procedent de col·legis o instituts, per a una ciutat saludable, sostenible, compartida o pròspera i emprenedora, i Projectes d'investigació universitària en innovació, per a una ciutat saludable, sostenible, compartida o pròspera i emprenedora. En totes les categories, els projectes hauran de contribuir a la Missió Climàtica València 2030, evidenciant la seua relació i la seua contribució a ella.

Cada projecte guanyador rebrà un premi de 8.000 euros; i, a més, s'estableix una menció especial per a cada categoria, amb un guardó de 4.000 euros per a cada projecte destacat. Un mateix participant podrà presentar tants projectes com estime oportú, podent obtenir tants premis com projectes presentats, encara que un mateix projecte no podrà ser premiat en més d'una categoria.

Arxivat a:

Destacats