57 vivendes municipals del Cabanyal es rehabilitaran

Guardar

edificio
edificio

La regidora de Vivenda, Isabel Lozano, ha visitat el primer edifici rehabilitat per la regidoria en el Cabanyal, un edifici que pertany al parc de vivenda municipal que hi ha en el barri. La rehabilitació, de caràcter integral, s'ha dut a terme en les tres plantes de l'edifici, així com en la seua façana, d'arquitectura racionalista. Està situat en el carrer Escalante 192, just enfront de la plaça Llorenç de Flor, que actualment afronta els últims treballs de reurbanització i al costat de la brigada de guàrdia de la Policia Local. La regidora Lozano ha explicat que en aquesta plaça l'Ajuntament disposa de diverses propietats més que també seran objecte de rehabilitacions.

"Estem visitant una vivenda que s'ha rehabilitat al Cabanyal, a través del PIP, i també tenim altres que s'estan rehabilitant a través del programa ARRU. En una primera fase d'aquests dos programes arribarem a tindre rehabilitades una trentena de vivendes, que seran destinades a lloguer social, per a un col·lectiu de persones que fins ara no atenia l'Ajuntament: una franja de població que té ingressos i compta amb certs recursos però que són incapaços d'accedir a un lloguer en el mercat estandarditzat".

Segons ha explicat Lozano la regidoria de Vivenda vol atendre a un grup de població que no entra en el cens de vivenda precària perquè sí que disposa de recursos i tenen ingressos però no arriben a tindre'n la quantitat necessària per a poder accedir a les vivendes que ofereix AUMSA. "Estem definint, tècnicament, quins seran els criteris i paràmetres necessaris de renda i d'ingressos per poder accedir a la vivenda pública de lloguer assequible".

La regidoria de Vivenda es basarà per a fer la selecció de les persones que podran accedir a aquests habitatges en el registre de demandants que va obrir l'Ajuntament l'any 2016. "Agafarem les 100 primeres i estudiarem cas per cas una vegada tinguem definits els criteris. Volem fer-ho el més ràpid i àgil possible", ha explicat Isabel Lozano.

El programa de lloguer assequible que comença amb aquesta primera vivenda rehabilitada en el Cabanyal abastarà tots els districtes i barris de la ciutat, tot i que al Cabanyal disposarà d'una quantitat significativa d'immobles a causa de l'ampli parc de vivenda municipal existent en el barri.

El baix d'aquest edifici es destinarà a un centre d'activitats de joventut, creant sinergies amb el futur centre de dia de joves que estarà situat a escassos metres d'aquest edifici d'Escalant 192. La rehabilitació de l'edifici ha superat els 200.000 euros.

Entre la primera fase de rehabilitació (amb una actuació total prevista de 28 vivendes per un import de més de 3 milions d'euros) i la segona fase (amb una previsió de 29 vivendes i més de 3,3 milions d'euros) l'Ajuntament de València rehabilitarà, a través de la regidoria de Vivenda, un total de 57 habitatges per un import de 6.370.885,78 euros. Actualment està en marxa obres de rehabilitació en quatre edificis diferents.

SITUACIÓ DE LA VIVENDA PÚBLICA AL CABANYAL

La regidora Isabel Lozano ha explicat que "hem d'estudiar la situació de tota la vivenda pública del Cabanyal, la que pertany a la regidoria de Vivenda i la que pertany al Pla Cabanyal: hem de veure en quin estat està cada edifici, cada casa, amb una visió global del Cabanyal".

Lozano ha dit que "cal mirar quina capacitat de gestió real tenim des de l'Ajuntament, quina viabilitat té el procés de regeneració de tot el parc públic de vivenda i a partir d'ací prendre una decisió que permeta, per una banda augmentar el parc de vivenda pública i, per altra, tindre en compte que el Cabanyal té un nivell de concentració de vivenda pública que no es dóna en cap altra part de la ciutat, així com que cal donar una resposta àgil i ràpida a la regeneració del barri i a la millora de la convivència. En funció de tot això prendrem una decisió; una decisió que ha de ser de govern".

Destacats