320.000 euros d'inversió per a telegestionar l'enllumenat públic del Cabanyal i la Malva-rosa

Notario: "la instal·lació, emmarcada en el projecte europeu MatchUp, permetrà més eficiència sense comprometre la seguretat de les persones"

Guardar

Enllumenat a un barri de València
Enllumenat a un barri de València

La Junta de Govern Local aprovarà aquest divendres l'adjudicació del projecte 'Smart lighting', que consisteix a instal·lar dispositius de telegestió en 3.133 lluminàries i 40 càmeres CCTV als barris del Cabanyal i la Malva-rosa, concretament en la zona que recau a la façana marítima de la ciutat i des de la Marina de València fins al límit nord de la ciutat, incloent-hi alguns carrers, la platja i tot el passeig de la Malva-rosa. El pressupost de licitació és de 319.949,05 euros, IVA inclòs, dels quals 256.000 euros (el 80 %) els aporta la Comissió Europea.

La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha assenyalat que "l'objectiu final és millorar el cost energètic sense comprometre la seguretat de l'espai públic, minimitzant d'esta manera l'impacte mediambiental de l'enllumenat en la zona". A més, ha destacat que "es produïxen altres avantatges associats al sistema de telegestió de lluminàries, ja que quan es produïsca una fallada en una d'elles, es produirà un avís de manera instantània que es comunicarà en temps real a les plataformes de gestió de les empreses encarregades de realitzar el manteniment, que coneixeran l'avaria immediatament, millorant així els temps de resposta enfront d'avaria, que és una altra manera de guanyar eficiència."

El contracte s'ha dividit en dos lots segons la zona d'actuació: el primer correspon a la telegestió de 1.706 lluminàries i la instal·lació de cinc càmeres i cinc concentradors centre de comandament en el barri de la Malva-rosa i en la zona nord del Cabanyal-Canyamelar i compta amb un pressupost de 172.220,45 euros; el segon, correspon a la zona sud del barri del Cabanyal-Canyamelar i contempla la telegestió de 1.427 lluminàries i la instal·lació de cinc càmeres i sis concentradors centre de comandament amb un cost de 147.728,60 euros.

El resultant obtingut de la baixa oferida per a cada lot es reinvertirà en l'adquisició de més unitats de càmeres CCTV fins a completar les 40, així com un nombre addicional de controladors de lluminària, instal·lats en les mateixes condicions del subministrament, fins a esgotar la totalitat del pressupost màxim del contracte de cadascun dels lots.

La iniciativa permetrà instal·lar dispositius de detecció de presència altament sofisticats, nodes controladors de lluminària en cadascuna d'elles connectats en temps real fins al seu respectiu concentrador, que és l'element de control central que s'instal·larà en cadascun dels 11 centres de comandament, per a detectar que hi ha persones en el passeig marítim, de manera que si no hi ha ningú els nivells lluminosos siguen mínims en el passeig i nuls en la zona de l'arena. Quan es detecte la presència de persones s'elevarà el nivell lluminós durant un temps raonable, mentre hi detecte la presència.

A més a més, s'instal·laran al llarg de tot el passeig marítim 40 càmeres de vídeo CCTV dotades amb programari d'anàlisi de vídeo per a ser utilitzades com a sensor capaç de detectar la presència de persones, tant en la zona de l'arena de la platja com en la zona del passeig marítim de la Malva-rosa. Aquestes càmeres estan especialment dissenyades i seleccionades per a la detecció de persones en moviment, fins i tot en la foscor absoluta de la platja, mitjançant un feix de raigs infrarojos. A partir de la detecció de presència de persones per part de les càmeres de CCTV, tant en el passeig com en la platja, hauran de donar-se les ordres oportunes per a elevar els nivells d'il·luminació fins al seu valor nominal, de manera que tota persona puga visualitzar correctament el seu entorn més pròxim en un radi mínim de 300 metres al seu voltant.

Es codificaran i geoposicionaran totes les lluminàries que seran telegestionades i es configurarà i programarà tota la lògica perquè s'encenguen només aquelles lluminàries pròximes a la zona en la qual es detecte presència. Quan no hi haja presència de persones, la zona de l'arena de la platja haurà de quedar totalment a les fosques i la zona del passeig marítim quedarà en un llindar d'il·luminació de seguretat (que en principi serà del 20-25% de la il·luminació nominal).

"Caminem cap a una València intel·ligent i interconnectada i en eixe sentit la instal·lació d'enllumenat públic és importantíssima perquè és una infraestructura omnipresent en cada un dels barris i pobles de la ciutat que disposa d'energia elèctrica i, per tant, és susceptible de suportar diversos elements com ara les mateixes càmeres de vídeo CCTV, sonòmetres i altres tipus d'elements", ha detallat Notario.
La previsió és començar els treballs durant el mes d'abril i que tot estiga operatiu en estiu.

Projecte MatchUp

Este projecte és la segona acció relacionada amb l'enllumenat públic que l'Ajuntament de València duu a terme dins de les iniciatives incloses en el Projecte MatchUp, que pertany a la convocatòria oberta per la Unió Europea en el marc del seu programa d'investigació i innovació Horitzó 2020, específicament orientat al desenvolupament de "Smart Cities and Communities" (Ciutats i Comunitats Intel·ligents). Amb aquesta convocatòria la Unió Europea tracta de finançar projectes que promoguen el desenvolupament de solucions innovadores que integren energia, transport i tecnologies de la informació i comunicacions (TIC) per a ciutats i comunitats intel·ligents a través de projectes far demostratius a gran escala.

El projecte MatchUp consta de 28 socis de 8 països diferents i tant València com Dresden (Alemanya) i Antalya (Turquia) actuen com a "ciutats far", on s'implementaran les mesures proposades en el marc del projecte, que té una durada de cinc anys, amb els tres primers per a executar les accions i els dos últims per a monitorar l'eficiència de les mesures implementades.

Destacats