1.571 persones han passat a tindre el servici municipal d’ajuda a domicili gratuït

Guardar

Atenció a persones majors
Atenció a persones majors

La regidora de Servicis Socials de l'Ajuntament de València, Consol Castillo, ha explicat que 1.571 persones que abans pagaven pel Servici Municipal d'Ajuda al Domicili (SAD) ara el perceben gratis. Açò és gràcies a la substitució del Salari Mínim Interprofessional per l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem) com a indicador econòmic a tindre en compte per sol·licitar aquest servici.

Això ha suposat que totes aquelles persones amb ingressos que siguen inferiors a 798 euros no paguen ja per percebre aquest servici que es presta des de la Regidoria de Servicis Socials. De la mateixa manera, en el cas que se supere aquest llindar, l'augment del preu per hora del servici és progressiu, sent el límit 9 euros per cada hora per a aquelles persones que tinguen ingressos superiors als 1.394 euros mensuals.

EL 88,5% REP EL SERVICI DE FORMA GRATUÏTA

En total, la regidoria presta aquest servici a 1.774 persones amb grans dificultats en la seua autonomia personal, amb diversitat funcional, així com famílies amb menors en situació de risc social o amb membres en especials problemàtiques sociosanitàries. Per tant, un 88,5% està rebent el servici de forma gratuïta.

La regidora Castillo ha explicat que, gràcies a les modificacions introduïdes pel Govern de la Nau en el reglament del SAD, també s'han incrementat les franges horàries en les quals els usuaris d'aquest servici municipal poden demanar l'assistència a domicili d'un dels auxiliars, establint-se de 7 a 22 hores i afegint el dissabte al servici que fins ara no s'oferia, ja que era de dilluns a divendres. A més, també s'ha ampliat la mitjana d'atenció a cada persona que, tot i que varia depenent del cas, té un màxim mensual de 56 hores.

Arxivat a:

Destacats