El projecte 'Ruta Verde' crea rutes més saludables per València

Aquest projecte crea rutes per València tenint en compte la contaminació acústica o els al·lergògens

Guardar

valencia
valencia

Alumnes de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartografia i Topografia de la Universitat Politècnica de València han desenvolupat una aplicació web, que permetrà als usuaris dissenyar les seues pròpies rutes verdes per la ciutat de València, siga a peu o amb bicicleta, tenint en compte diferents factors, com la contaminació acústica, les zones d'ombra, els al·lergògens i l'índex de qualitat ambiental.

Totes aquestes variables s'obtenen a partir de dades obertes, excepte la qualitat ambiental que es mesura mitjançant tècniques de teledetecció. En aquest sentit, des de la web 'Rutas Verdes', els usuaris poden planejar els seus desplaçaments per la ciutat triant el trajecte més adequat, mentre s'eviten aquelles zones que poden ser més perjudicials per a la salut.

Per a la ruta que mesura l'índex de qualitat ambiental, els sensors tenen en compte diferents factors, com la vegetació o la temperatura. No obstant això, per a la ruta sense al·lergògens es mesura la densitat del pol·len en l'aire, prenent també com a referència els períodes de pol·linització de casa espècie vegetal.

D'altra banda, la ruta sense soroll traça el camí més tranquil, tenint en compte les hores del dia, amb l'objectiu de minimitzar l'estrés acústic i, finalment, en la ruta amb ombra, l'usuari obté un trajecte amb aquelles zones amb ombres en funció de la posició del sol.

El projecte 'Ruta Verde', que ha guanyat un dels premis del programa Transition Cities 2017, ha sigut el resultat del treball realitzat pels alumnes María Jose González, María Cabrera, Anna Mateo i Álvaro Cerdà en l'empresa Green Urban Data.

Destacats