La Generalitat exerceix l'acció popular en un cas de mort per violència de gènere

Guardar

Palau_generalitat
Palau_generalitat
El Consell ha autoritzat a l'Advocacia General de la Generalitat per a exercitar l'acció popular en el cas relacionat amb la defunció d'una dona de 43 anys, víctima de violència de gènere en la localitat castellonenca de Benicàssim.
El succés, ocorregut el passat 20 de juliol, constitueix un cas de violència de gènere, un problema d'àmbit social públic d'interés general que obliga als poders públics a actuar de manera activa amb l'objectiu d'aconseguir la plena eradicació dels maltractaments.
L'article 36 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes estableix que la Conselleria amb competències en matèria de dona podrà proposar al Consell de la Generalitat l'exercici de l'acció popular, a través de l'Advocacia General de la Generalitat, o d'advocats, col·legiats, en els supòsits d'agressions físiques domèstiques en els quals es cause la mort o lesions greus a dones residents a la Comunitat Valenciana.
La Llei Integral contra la violència sobre la Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, 7/2012 de la Generalitat Valenciana, estableix en el seu article 58 que la Generalitat exercirà l'acció popular en tots els procediments penals que se seguisquen per delictes de violència sobre la dona amb resultat de mort, així com en aquells casos en els quals es genere alarma social o produïsca lesions greus i invalidants. Si escau, la Generalitat sol·licitarà sempre la privació de la pàtria potestat del presumpte agressor.
Així mateix, la Llei 10/2005 d'Assistència Jurídica de la Generalitat disposa que correspon als advocats de la Generalitat integrats en l'Advocacia General de la Generalitat, la representació i defensa en judici.
Cal recordar que el Consell va aprovar la proposta d'Actuació Institucional de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en cas d'assassinats de dones víctimes de violència de gènere, amb la finalitat de conjuminar esforços i visibilitzar de forma conjunyeix el rebuig als actes de violència de gènere, en aquells casos en què es produïsca la mort d'una dona o dels seus fills o filles a la Comunitat valenciana.
Aquest protocol inclou com a norma general, la realització d'una concentració de repulsa en la porta del Palau de la Generalitat i en la de cadascuna de les conselleries.
Destacats