El TSJCV atén el recurs d'UGT i suspén cautelaríssimament l'obligatorietat dels àmbits en 1r de l'ESO

Guardar

Imatge de la presentació del recurs davant el TSJCV (UGT PV)
Imatge de la presentació del recurs davant el TSJCV (UGT PV)

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordat la suspensió cautelaríssima de l'article 11.3 del Decret de 5 d'agost del Consell, de regulació de l'ordenació i el currículum d'Educació Secundària Obligatòria, de manera que deixa sense efecte l'agrupació obligatòria per àmbits de coneixement per al primer curs de l'ESO, davant un recurs presentat pel sindicat UGT-PV.

En la resolució, de data d'aquest mateix dimecres, l'alt tribunal valencià acorda, sense prèvia audiència de la Conselleria d'Educació, la mesura cautelaríssima de suspensió d'aqueix article, pel qual es regula l'ordenació i el currículum d'ESO i que establia que l'agrupació per àmbits de coneixement "s'ha d'aplicar per al primer curs de l'etapa en tots els centres educatius sostinguts amb fons públics degudament autoritzats". La sala ha donat tres dies de termini a l'administració per a presentar al·legacions a la seua decisió.

El TSJCV explica en la resolució, que la "immediatesa i urgència de temps amb la qual s'imposa tal mesura, que exigeix d'actes preparatoris conduents al resultat previst en tal precepte quan l'inici del curs escolar està fixat per al 12-09-22", obliga a l'adopció d'aquesta mesura, sense pronunciament quant al fons de l'assumpte, per a "evitar els perjudicis derivats de la seua aplicació per al cas que la sentència estimatòria del
recurs anul·lara el citat precepte, i així aconseguir amb la suspensió sortejar resultats nocius i irremeiables per a la comunitat educativa, que es produirien en el cas de no acceptar o acollir tal suspensió".

El sector d'Ensenyament d'UGT-PV, promotor del recurs, ha assenyalat en un comunicat que la Conselleria d'Educació "ha de complir de manera immediata la decisió judicial, ja que amb aquesta suspensió es restableix el dret de l'alumnat a rebre una educació de qualitat, del professorat a impartir les matèries de les quals és especialista i per a les quals està degudament qualificat i dels centres educatius a la seua autonomia organitzativa i pedagògica".

UGT ha explicat que "sempre ha rebutjat l'agrupació forçosa de matèries en els àmbits educatius, ja que implica que el mateix professor o professora haja d'impartir la seua matèria, la matèria de la qual és especialista, i la resta de matèries que s'integren en l'àmbit". En aquests àmbits, bàsicament un (general, amb agrupació heterogènia de matèries) o dues (sociolingüístic i científic- tecnològic) "s'inclouen i agrupen matèries molt diverses".

Voluntarietat

En tot cas, ha subratllat que la decisió judicial adoptada "només suspén cautelarment l'obligació i imposició generalitzada en tots els centres educatius, de l'agrupació forçosa de matèries en 1r de l'ESO, però no impedeix que els centres, el professorat i els equips docents que el consideren, amb recursos i la codocència garantida, puguen organitzar voluntàriament la impartició de les seues matèries agrupades per àmbits de coneixement".

Segons el sindicat, aquesta mesura "no s'ha implantat en el 90% dels centres educatius que el podien fer voluntàriament en 2n de l'ESO". UGT recalca que "sempre" ha defensat que els àmbits "siguen voluntaris i que es donen bones condicions laborals (sense reducció de plantilla) per als qui decidisquen treballar d'aqueixa manera", i així ho va expressar en la Taula Sectorial d'Educació en la qual es va tractar el decret curricular autonòmic i en la qual tots els sindicats van coincidir en el mateix sentit.

No obstant això, ha afegit que, pese al rebuig "unànime", la Conselleria d'Educació "es va negar a negociar i va optar per implantar per la força" aquest model que ara el TSJCV ha suspés cautelaríssimament.

Retard

El sindicat ha retret que Educació "ha retardat l'aprovació i publicació d'aquesta norma fins ben entrat el període vacacional, la qual cosa evidencia una falta de respecte i serietat cap a tota la comunitat educativa". Ara, sosté que "enfront de l'autoritarisme i menyspreu a la voluntat de la comunitat educativa de la Conselleria d'Educació", el TSJCV els "restitueix" els seus drets.

UGT-PV, juntament amb la Plataforma de Docents No als Àmbits Imposats, ha desenvolupat una "intensa campanya" aquest curs per a explicar la seua posició i es van registrar davant la Conselleria més de 3.500 signatures de docents afectats "en temps rècord". A més, va presentar una queixa davant el síndic de greuges "per a defensar els drets laborals dels docents, l'alumnat i el dels centres".

Destacats