El sistema de dependència de la Comunitat Valenciana atén actualment 127.478 persones

Guardar

Sistema valencià de dependència
Sistema valencià de dependència

El sistema d'atenció a la dependència de la Comunitat Valenciana atén actualment 127.478 persones a través d'alguna mena de servei o prestació econòmica, segons es desprén de l'informe que la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives elabora tots els mesos.

Per províncies, 39.342 persones són de la província d'Alacant, 14.627 de Castelló i 73.509 resideixen a la província de València. Aquestes persones reben atenció especialitzada a través de serveis residencials o de dia o una prestació econòmica per cuidador de l'entorn familiar, tal com el sol·licitant i la seua família i el treballador social acorden com a millor recurs per a la situació personal del demandant, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Durant el mes de juny passat es van tramitar un total de 3.121 expedients, una dada que si es comptabilitza des de juliol de 2015 aconsegueix la xifra de 167.560 expedients introduïts dins del sistema d'atenció a la dependència.

Respecte al nombre de sol·licituds presentades, durant el mes passat es van registrar un total de 3.932 noves sol·licituds.

D'altra banda, el sistema de valoracions implantat per Igualtat permet incrementar també de "manera constant" el nombre de valoracions. Així, s'han realitzat en tota la Comunitat Valenciana 4.706 noves valoracions durant juny. Aquest increment respon principalment a la "bona gestió dels equips dels serveis socials municipals".

Quant al cost de les prestacions econòmiques, la Conselleria ha abonat 42,24 milions d'euros corresponents a la nòmina de juny, endarreriments i retroactivitat.

CANVIS EN EL MODEL

Des de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, asseguren que els avanços en valoracions i resolució d'expedients són resultat dels canvis introduïts durant la passada legislatura en la gestió del sistema d'atenció a la dependència.

En matèria de personal, en els últims anys s'han reforçat els serveis de dependència de la Conselleria, així com els serveis municipals amb un important increment pressupostari per a crear una xarxa professional que permeta als ajuntaments assumir la valoració i tramitació d'expedients.

Destacats