Sanitat acorda incentius de 5.000 euros anuals per als metges i metgesses que ocupen places de difícil cobertura

La norma contempla, a més d'aquests beneficis, aliances entre centres i departaments i retribucions addicionals a professionals que es desplacen a altres departaments o centres que necessiten reforços

Guardar

Un metge atén un pacient
Un metge atén un pacient

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s'ha reunit en Mesa sectorial de Sanitat, l'òrgan de representació dels professionals, on s'ha aprovat el projecte de decret per a ocupar places de difícil cobertura i regular les aliances estratègiques amb el suport dels sindicats CCOO, UGT i Intersindical i l'abstenció de CEMS-SAE.

El text acordat contempla diferents tipus de mesures per a tractar de dotar de personal les vacants que resulten difícils de cobrir: incentius econòmics, de desenvolupament professional i formatius; així com el desplaçament voluntari de treballadors a departaments o centres de treball que precisen reforços en el marc de les aliances estratègiques que s'establisquen, tant en horari ordinari com en guàrdies.

En virtut de la nova norma, la prestació de serveis en les places de difícil cobertura tindrà un incentiu de 5.000 euros anuals per al personal Facultatiu (grup A1 en general); 3.250 euros anuals per a Infermeria i resta de professionals del grup A2; 2.000 euros anuals per al grup C1; 1.500 euros anuals per a tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAE)s i altres professionals de la categoria C2 i 1.000 euros anuals per a altres agrupacions professionals.

En l'àmbit de beneficis professionals, cobrir una plaça de difícil cobertura reduirà el temps de permanència necessari en cada grau per a progressar en la carrera professional; donarà avantatges de puntuació en els concursos i oposicions, així com a prioritat en la participació d'activitats formatives i d'investigació.

A més, la persona que ocupe una plaça de difícil cobertura, si vol, podrà allargar la seua vida laboral al final de la seua trajectòria professional. Arribada l'edat de jubilació, els serveis prestats en places declarades com de difícil cobertura facilitaran la prolongació del servei actiu de forma voluntària.

A més, en el cas dels i les residents, podran inscriure's en les llistes de reserva de la borsa d'ocupació tres mesos abans de finalitzar el seu programa formatiu, sempre que la seua Unitat Docent els avalue positivament i no hi haja persones inscrites disponibles en la categoria/especialitat a la qual opten.

Acords per a optimitzar recursos, i guàrdies voluntàries

El projecte de decret també introdueix el concepte d'aliança estratègica entre dos o més departaments de salut, institucions sanitàries o centres de treball, una fórmula destinada a reforçar dèficits de cobertura assistencial que facilita que els professionals es desplacen per a cobrir les demandes assistencials i seguisquen al pacient, en lloc de que siga el pacient el que s'haja de desplaçar.

Aquest recurs resultarà subsidiari al de la declaració de places de difícil cobertura quan, per raons organitzatives, econòmiques o assistencials no resulte possible la seua declaració o, una vegada declarades, no resulten tot l'efectives que hauria de ser.

Aquests acords tindran una durada de dos anys, que es podran escurçar o ampliar segons les necessitats, i també preveuen una retribució addicional per cada hora de treball exercida pels treballadors que voluntàriament es desplacen a un centre o departament diferent del d'origen. L'incentiu econòmic es calcularà en funció del lloc de treball.

Mesures alineades amb el nou model d'Atenció Primària

Aquesta sèrie d'iniciatives busquen promoure la col·laboració professional entre els departaments i centres de salut, amb l'objectiu últim de facilitar la cobertura de les necessitats assistencials en àrees o especialitats amb falta de professionals, tant en Atenció Primària com a Hospitalària.

A més, el projecte de decret reforça el nou model d'Atenció Primària i Comunitària definit per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per als exercicis 2022 i 2023, dotat amb 326 milions d'euros i que se substancia en més personal, més recursos, més tecnologia i un nou model organitzatiu i assistencial.

En última instància, la nova norma beneficiarà a la ciutadania de la Comunitat Valenciana perquè reforçarà la garantia d'assistència sanitària pels professionals requerits en cada cas i apuntala l'equitat del sistema en reforçar l'oferta assistencial en tot el territori independentment del lloc de residència.

Arxivat a:

Destacats