L'OMS classifica al talc com "probablement cancerigen"

El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer alerta de la relació del seu ús amb el càncer d'ovari

Guardar

Pólvores de talc
Pólvores de talc

El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer (IARC, per les seues sigles en anglés), l'agència oncològica de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ha publicat noves troballes sobre la carcinogenicitat del talc i l'acrilonitril. Estes conclusions, detallades en un article resumit en The Lancet Oncology i que s'aprofundiran en el volum 136 de les Monografies del IARC en 2025, destaquen riscos significatius associats amb totes dues substàncies.

Concretament, el IARC ha classificat al talc com "probablement cancerigen" (Grup 2A) per als humans, especialment en relació amb el càncer d'ovari. Encara que les proves en humans són limitades, estudis han mostrat un augment en la incidència de càncer d'ovari en dones que usaven pólvores corporals a la regió perineal. No obstant això, estos estudis no van aconseguir excloure completament la contaminació del talc amb amiant, un conegut carcinogen, ni eliminar possibles biaixos en la recol·lecció de dades.

En animals d'experimentació, l'evidència és més contundent. El talc ha demostrat augmentar la incidència de neoplàsies malignes en femelles (medul·la suprarenal i pulmó) i una combinació de neoplàsies benignes i malignes en mascles (medul·la suprarenal). Proves mecanístiques robustes també van indicar que el talc presenta característiques clau de carcinògens, com la inducció d'inflamació crònica i l'alteració de la proliferació cel·lular.

L'exposició al talc pot ocórrer en entorns ocupacionals durant l'extracció i processament del mineral, així com en la producció de productes que el contenen. En la població general, l'ús de cosmètics i pólvores corporals és la font més documentada d'exposició.

Acrilonitril: Confirmat com a carcinogen per a humans

Per part seua, l'acrilonitril, un compost orgànic volàtil utilitzat principalment en la producció de polímers i cautxús sintètics, ha sigut classificat com a cancerigen per als humans (Grup 1). L'evidència suficient de càncer de pulmó prové d'estudis en treballadors exposats a l'acrilonitril en diverses indústries. També hi ha proves limitades que suggerixen un vincle amb el càncer de bufeta.

Els treballadors amb major exposició a l'acrilonitril van mostrar taxes més altes de mortalitat per càncer de pulmó. Esta correlació va ser recolzada per un ampli estudi de cohorts i diversos estudis de casos i controls. A més, l'acrilonitril ha demostrat causar neoplàsies malignes en animals d'experimentació de tots dos sexes i en múltiples estudis.

L'exposició a l'acrilonitril no es limita a entorns ocupacionals; la població general també està exposada a través del fum del tabac i la contaminació atmosfèrica.

Mesures futures

Les classificacions del IARC subratllen la necessitat de regulacions més estrictes i mesures de seguretat per a minimitzar l'exposició a estes substàncies. La indústria ha de revisar els processos de producció i les pràctiques laborals per a protegir els treballadors i al públic en general.

La publicació d'estes avaluacions en les Monografies del IARC proporcionarà una base sòlida per a futures investigacions i polítiques de salut pública.

Destacats