Més de 45.000 docents han usat la plataforma d'ensenyament virtual de la Generalitat 'Aules' per a impartir formació a distància aquest curs

Aquest any lectiu s'han oferit 134.000 cursos als quals han accedit prop de 350.000 alumnes i alumnes

Guardar

Alumnes usant 'Aules'
Alumnes usant 'Aules'

'Aules' ha sigut utilitzada per més de 45.700 docents en línia com un complement a la seua labor docent presencial, i, entre tots els segments educatius, han accedit a ella 347.500 alumnes i s'han creat 134.000 cursos Moodle.

Aquesta plataforma d'ensenyament a distància, que posa la Generalitat a la disposició dels centres educatius de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, està basada en Moodle, el programari lliure més conegut i usat en el seu àmbit, i permet combinar el treball acadèmic amb la relació amb els alumnes.

''Aules'' és un dels pilars fonamentals del nou model de centre educatiu, el Centre Digital Col·laboratiu, definit per la DGTIC, dependent de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en el marc del Pla Estratègic de Transformació Digital de la Generalitat, GEN Digital.

Segons el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, "aquest curs hem aconseguit que 'Aules' es consolide com a eina entre els docents, ja que la plataforma ofereix avantatges evidents. Permet crear espais virtuals per a impartir classes, obrir fòrums de discussió per a ampliar continguts, realitzar exercicis interactius i, fins i tot, simulacions reals per a posar en pràctica coneixements. Tot això en un ambient virtual segur i adequat per a totes les parts".

El conseller ha recordat que "'Aules' és un dels principals projectes del nostre full de ruta de millora de les comunicacions en l'àrea educativa. Actualment, estem preparant innovacions en el programa que permetran millorar significativament l'experiència dels usuaris i usuàries, l'accessibilitat i la navegació des de dispositius mòbils".

El Centre Digital Col·laboratiu impulsat per la Generalitat es complementa amb el sistema operatiu Lliurex, la plataforma de comunicació Web Família, les pàgines web dels centres en PortalEdu i les eines de la plataforma Microsoft 365.

Per part seua, la consellera d'Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha assenyalat que "La pandèmia ha fet que ens adaptàrem a nous reptes i la millora de plataformes educatives i digitalització a l'aula ha sigut molt important. S'ha reestructurat i millorat totes les eines de treball en xarxa amb el professorat, les famílies i l'alumnat. A tot això cal sumar l'enorme aposta que hem fet des d'Educació per a la digitalització educativa."

"Hem treballat moltíssim en diversos aspectes: la incorporació de les TIC en el dia a dia habitual de les aules, hem deixat arrere les aules d'informàtica estanques, hem organitzat un acompanyament intens amb una àmplia formació al professorat i estem implantant les denominades Aules digitals", ha afegit Tamarit.

Per a tot això Educació de la Generalitat compta amb 85,5 milions d'euros per a la implantació de les aules digitals en centres i 26,5 milions per a 33.000 portàtils que se sumen a les 80.000 tauletes que ja tenen en els centres educatius i que es van adquirir en pandèmia.

La implantació d'aules digitals en els centres acompanya a la formació del professorat al respecte en 10 Aules Transformadores perquè el professorat practique noves maneres d'ensenyar.

Les aules digitals reformulen les classes i es doten de material tecnològic per a treballar d'una forma diferent on la pissarra i els pupitres no marquen la dinàmica de classe, sinó els diferents racons on, per grups, els alumnes van treballant amb el professorat les diferents matèries fent ús de les tecnologies. S'iniciarà amb l'establiment de 26.000 aules d'aquestes característiques de manera progressiva des del pròxim curs.
En el núvol per a garantir el servei

Arran de la declaració de l'estat d'alarma el març de 2020, les plataformes de formació a distància de les comunitats autònomes van patir col·lapses a causa de la gran quantitat d'alumnat i professorat que, sobtadament, va haver de realitzar la docència per Internet.

El conseller d'Hisenda ha recordat que "amb el pla MULAN, vam poder establir un marc tecnològic amb les eines que teníem llavors, entre elles 'Aules', per a una eixida digna a la urgència, però necessitàvem assegurar-nos que podíem garantir la continuïtat del servei, la seua escalabilitat, és a dir, arribar a un major nombre d'usuaris, i disponibilitat".

"Per a això, des de la DGTIC es va abordar, aqueix mateix estiu, la migració de la plataforma al núvol, amb una infraestructura de 45 màquines virtuals que dona suport als diferents nivells educatius. Aquesta bona pràctica, denominada 'Cloud First', garanteix que 'Aules' puga suportar la càrrega generada per milers de persones, que la utilitzen al mateix temps, sense que s'interrompa el servei als usuaris", ha explicat Espanya.

Actualment, 'Aules' ofereix serveis d'emmagatzematge de cursos per a l'àmbit acadèmic i no acadèmic, entenent aquest últim com a cursos per a formació del professorat o per a formació relativa a l'organització dels centres (claustres, seminaris, etc.) o la preparació de classes.

En l'àmbit acadèmic, 'Aules' s'empra per a la formació professional en modalitat semipresencial, per als cursos impartits pel CEED a distància i un segment, en modalitat presencial, per a cadascuna de les etapes d'infantil, primària, formació de persones adultes, batxillerat, FP i ensenyaments de règim especial com a idiomes, música, dansa o arts plàstiques. En el cas de l'ESO, 'Aules' ofereix segments independents per a cada província (Castelló, València i Alacant).

En el terreny dels docents, els cursos estan vinculats a la gestió acadèmica. Això significa que cada docent té un assistent virtual que li facilita la creació dels seus cursos i la matriculació de l'alumnat a aquests.

 

 

Destacats