Mas: "La Llei de Diversitat Familiar i Suport a les Famílies garantirà els drets i la pluralitat i diversitat de més de 100.000 famílies"

Guardar

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas
La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, ha destacat que la Llei de Diversitat Familiar i Suport a les Famílies impulsada pel departament que dirigeix "garantirà els drets i la pluralitat i diversitat de més de 100.000 famílies" de la Comunitat Valenciana.

Aitana Mas ha presentat aquest matí a la Casa Mediterrani d'Alacant la nova Llei de Diversitat Familiar i Suport a les Famílies, una norma que, al costat d'altres lleis socials aprovades pel Consell, passa a formar part del Codi Social Valencià, "que situa a la Comunitat Valenciana a l'avantguarda legislativa del país en aquesta matèria", ha assegurat.

"La ciutadania valenciana actual és plural i diversa i les famílies són un reflex de la societat, de la qual són part essencial" ha incidit la vicepresidenta, "d'ací la importància de la seua protecció pels poders públics i la garantia dels seus drets", objectiu últim d'aquesta llei.

Durant la seua intervenció, la vicepresidenta ha recordat algunes de les mesures posades en marxa en els últims anys en aquesta àrea, com el reconeixement i suport a les famílies monoparentals, la tramitació simplificada dels títols de família nombrosa, la promoció i la dignificació de l'acolliment familiar o les mesures per a afavorir la corresponsabilitat familiar. I tot això, ha afegit, "s'ha fet no sols amb normes sinó amb la dotació pressupostària corresponent".

Així mateix, ha assenyalat la importància que té el treball "coordinat i conjunt" dels diferents departaments del Consell en el suport a les famílies, però també "la col·laboració i sintonia amb les pròpies famílies i les associacions que les representen, tenint en compte la gran diversitat existent".

Quatre eixos fonamentals

La vicepresidenta ha explicat que ara, "simplement hem fet un pas més, un pas imprescindible que és dotar de rang de llei tota la normativa existent fins a aquests moments".

D'aquesta manera, el text recopila normes prèvies de rang inferior i les eleva a llei, reconeix normativament la realitat de les diverses famílies que existeixen, dota de drets totes aquestes realitats i estableix mecanismes per a garantir aquests drets i avançar en la no discriminació, en la corresponsabilitat i en el foment de pràctiques igualitàries.

En l'acte de presentació, Aitana Mas ha destacat quatre eixos de la nova norma que, al seu judici, considera "fonamentals".

En primer lloc, el reconeixement de la diversitat familiar, que inclou una clàusula de no discriminació i una definició dels diversos tipus de família realment existents a la Comunitat Valenciana.

La llei contempla detalls molt importants "per a la felicitat del dia a dia de cada persona", com és el reconeixement de la condició de família nombrosa o família monoparental i l'expedició, renovació o modificació dels títols que acrediten aquesta condició.

En segon lloc, ha assenyalat, la protecció a la maternitat i a la paternitat "lliure i responsable", avançant en la "corresponsabilitat" i en la disposició de temps per a dedicar-ho a "la criança i cures familiars".

En aquest àmbit, la norma impulsa mesures concretes respecte a la jornada laboral o permisos, així com per a fomentar accions positives per a la implicació d'homes i dones en la corresponsabilitat familiar i la conciliació.

Així mateix, promou, amb les entitats locals, actuacions d'habilitació de serveis de cura professional de qualitat de xiquetes, xiquets i adolescents, o la posada en marxa i manteniment de centres cívics amb perspectiva sociocomunitària, familiar, de solidaritat generacional i de gènere.

Contempla, a més, mesures per a facilitar a les famílies l'accés al sistema de prestacions econòmiques per a secundar econòmicament la tasca que la persona cuidadora desenvolupa en l'entorn familiar.

Respecte al tercer eix que ha destacat la vicepresidenta, la llei estableix la millora del benestar i qualitat de vida de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i exclusió social.

S'impulsa, per exemple, l'obligació d'establir beneficis fiscals o l'exempció de taxes i preus públics per a les famílies vulnerables; i es garanteixen prestacions econòmiques per a situacions d'urgència social, o per a les persones cuidadores en entorns familiars.

En l'àmbit dels serveis socials, s'oferirà informació, orientació i assessorament de les prestacions socials dirigides a les famílies; es desenvoluparan actuacions de protecció i atenció integral a les víctimes de violència de gènere i masclista i els seus fills i filles; s'establiran programes de suport i assessorament especialitzat a famílies adoptants i acollidores, o en les famílies LGTBI i s'atendrà les necessitats específiques de les famílies migrants i refugiades, entre altres.

En l'àmbit educatiu, es promourà l'educació en valors relacionats amb la igualtat de gènere, la corresponsabilitat i l'educació emocional i, especialment, la diversitat familiar, social, cultural i sexual; es garantirà l'accés universal en l'educació de dues a tres anys i es promourà l'educació per baix dels dos anys amb l'articulació d'ajudes; es garantirà l'existència de bancs de llibres de text i material curricular i ajudes per als serveis complementaris de menjador i transport escolar, entre altres.

També en l'àmbit universitari, s'impulsaran les ajudes en l'estudi i s'inclouran en el barem les famílies considerades d'especial protecció.

Finalment, la vicepresidenta ha assenyalat com a quart eix fonamental la transversalitat de la llei.

En matèria de salut es promourà l'accés de les famílies a les diferents tècniques de reproducció assistida, així com el dret a obtenir informació, orientació i atenció de salut sexual i reproductiva; es desenvoluparan programes de promoció de la salut i preventius per a fomentar l'educació afectiva i sexual o programes que afavorisquen l'atenció a la salut mental en l'àmbit familiar.

Respecte a l'àrea de l'habitatge, es garantirà el dret a un habitatge assequible, digna i adequada, i es fomentarà l'accés a habitatges de protecció pública; també s'estableixen ajudes en el lloguer a les famílies d'especial protecció, i s'atorgaran ajudes per a l'adquisició, la rehabilitació i la promoció d'habitatges.

Així mateix, es recullen una sèrie de mesures en l'àmbit cultural, educatiu, esportiu, de mobilitat sostenible, canvis en els hàbits de consum de béns i serveis per part de les famílies, entre altres.

Famílies nombroses i monoparentals

En la seua intervenció, la vicepresidenta també ha volgut recordar el treball realitzat per la Conselleria d'Igualtat des de la passada legislatura per a reduir els terminis en la tramitació de les sol·licituds dels títols de famílies nombroses i monoparentals.

Aquesta agilitació en el procediment de resolució d'expedients ha permés que en aquests moments hi haja en la Comunitat Valenciana 100.097 famílies amb el títol de nombrosa o monoparental, enfront de les 58.821 que hi havia en 2015.

Així, actualment hi ha 78.000 famílies nombroses: 39.233 a la província de València, 28.983 en la d'Alacant i 9.784 a la província de Castelló; i 22.097 famílies monoparentals: 12.058 a València, 7.368 a la província d'Alacant i 2.671 en la de Castelló.

Arxivat a:

Destacats