La UPV i l'Hospital Peset col·laboren en el desenvolupament d'una app que monitora la qualitat de vida de pacients amb càncer

Guardar

Investigadors a la porta de l'hospital Peset de València
Investigadors a la porta de l'hospital Peset de València

Un equip de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha desenvolupat una nova aplicació per a mòbils que facilita el monitoratge continu de la qualitat de vida de pacients amb càncer i que està sent provada en el Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Doctor Peset de València.

Denominada Lalaby, l'app permet fer un seguiment del dia a dia de cada pacient. Ho fa a partir de la informació recopilada pels sensors del seu mòbil i d'altres fonts guardades en aquest que permeten calcular la seua activitat física (moviment i desplaçament), interacció social (freqüències de veu) i activitat en la xarxa (quantitat de dades usades).

Lalaby permet també integrar qüestionaris, com per exemple l'EORTC QLQ-C30 (European Organization for Research and Treatment of Cancer- QLQ-C30) àmpliament utilitzat per a avaluar la qualitat de vida, així com que el o la pacient registre directament les activitats que realitza (faenes de casa, neteja personal, veure la TV, etc.), els seus símptomes (vòmits, falta d'aire, cansament) i el seu nivell de dolor.

"A més, per a guiar al pacient en la seua interacció amb l'app, Lalaby inclou un sistema de notificacions que li recorda quina informació reportar a cada moment i li dirigeix amb un clic a la pantalla que ha d'utilitzar", ha explicat Ángel Sánchez García, investigador del grup BDSLab de l'Institut Universitari de Tecnologies de la Informació i Comunicacions (ITACA) de la Universitat Politècnica de València.

A partir de tota aquesta informació, Lalaby permet obtenir patrons de comportament de l'usuari i relacionar-los amb indicadors de qualitat de vida. "Aquests patrons poden ser de gran ajuda, per exemple, per a monitorar possibles canvis anímics, d'activitat, símptomes, etc. en persones que inicien un tractament oncològic, la qual cosa ofereix als metges una informació de gran valor per a prendre les millors decisions possibles per al dia a dia del pacient", explica Juan Miguel García-Gómez, director del grup BDSLab.

Un dels aspectes més destacables de l'app Lalaby, a més de la integració i registre de tota la informació del pacient que els metges poden consultar en el Quadre de Comandaments, és el seu disseny gràfic centrat en l'usuari i el seu caràcter intuïtiu, "la qual cosa facilita molt el seu ús i acceptació per part dels pacients", ha afegit Sabina Asensio-Cuesta, investigadora del grup BDSLab.

El disseny gràfic de l'app lalaby és el resultat d'un concurs en el qual estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny de la UPV van presentar 44 propostes. D'aquest concurs va sorgir el nom Lalaby i el germen del seu disseny gràfic.

Col·laboració amb el Peset

En la validació de l'app Lalaby, l'equip de la UPV ha comptat amb l'assessorament i col·laboració d'Inmaculada Maestu, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Doctor Peset de València; de Maria Martín, també del citat hospital, i de Teresa Soria, oncòloga i col·laboradora del projecte. És precisament amb pacients d'aquest centre hospitalari -en concret, pacients amb càncer de pulmó- amb els quals s'estan duent a terme els primers assajos de la validació i millora de l'app.

Entre els avantatges del monitoratge continu, l'equip de la UPV i l'Hospital Universitari Doctor Peset ha assenyalat que contribueix a observar l'evolució de cada pacient en el transcurs del tractament oncològic actiu, en el qual és determinant prendre decisions encaminades a mantenir la seua funcionalitat i qualitat de vida.

La doctora Inmaculada Maestu ha assenyalat que "l'app Lalaby ens permet disposar de major informació quant a la simptomatologia del pacient, tant la pròpia de la malaltia, com la derivada dels tractaments aplicats. Això contribueix a un millor control de la malaltia i ens pot ajudar en la presa de decisions terapèutiques". "Als pacients els ajuda a mantenir una millor comunicació amb l'equip mèdic, podent expressar en temps real el seu estat de salut, la qual cosa comporta l'adopció de les intervencions adequades encaminades a millorar la seua qualitat de vida".

Vàlid per a altres malalties cròniques

A més d'en pacients oncològics, Lalaby podria adaptar-se també per a l'estudi de la qualitat de vida en persones amb migranya o pacients amb COVID crònic, entre altres patologies.

"L'app permet correlacionar les dades emmagatzemades pels mòbils amb qüestionaris utilitzats per a avaluar aquestes i altres malalties cròniques, d'ací el seu potencial", ha conclòs Sabina Asensio-Cuesta.

Arxivat a:

Destacats