La Diputació incrementa fins a 1,2 milions d'euros les ajudes per a les ONG valencianes

La convocatòria per a 2022, publicada en el BOP del dimarts 19, contempla un pressupost d'1.050.000 euros per a cooperació internacional i 150.000 euros per a projectes de sensibilització social

Guardar

Consell Assessor de Cooperació Internacional de la Diputació
Consell Assessor de Cooperació Internacional de la Diputació

La Diputació de València ha convocat les ajudes destinades a projectes de Sensibilització Social i Educació per al Desenvolupament i Cooperació Internacional d'enguany, amb una assignació total d'1.200.000 euros que es distribuiran entre ONG amb presència i delegació a la província. Amb aquesta partida, l'àrea de Cooperació Internacional que dirigeix Mentxu Balaguer incrementa en 100.000 euros les ajudes de l'anterior exercici i preveu la possibilitat d'ampliar-les en funció de les sol·licituds i el crèdit disponible.

En paraules de Mentxu Balaguer, "aquestes ajudes demostren el compromís de la Diputació amb les entitats sense ànim de lucre que fan una tasca imprescindible en el camp de la sensibilització social i la cooperació internacional, a través de projectes humanitaris que són avaluats de manera externa per a garantir la transparència en l'aprovació de les sol·licituds".

La responsable de Cooperació Internacional ha destacat el treball realitzat pels tècnics de l'àrea per a llançar aquesta convocatòria després de mesos complicats a causa de la pandèmia, malgrat la qual cosa es van poder agilitar els tràmits per a acabar concedint els projectes del passat curs. El balanç de les ajudes de 2021 per a programes de cooperació internacional deixa 22 projectes aprovats dels 40 presentats, amb una dotació global d'un milió d'euros. Quant a la línia de sensibilització i educació per al desenvolupament i la ciutadania global, es van finançar 14 projectes amb un total de 100.000 euros.

Convocatòria 2022

La convocatòria publicada en el BOP del 19 d'abril de 2022, dirigida a subvencionar activitats relacionades amb la cooperació internacional al desenvolupament, acció humanitària o el foment de la solidaritat entre pobles, compta amb un pressupost d'1.050.000 euros. Per part seua, els programes de sensibilització social i educació per al desenvolupament disposaran de 150.000 euros.

Les ONG's interessades a presentar les sol·licituds poden fer-ho, en el termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el BOP, a través del web de la Diputació, accedint al següent enllaç: https://www.dival.es/content/convocatoria-de-proyectos-de-sensibilizacion-2022. A continuació, serà el Consell Assessor de Cooperació Internacional de la Diputació, integrat per representants dels diferents grups polítics, la Coordinadora Valenciana d'ONGDs i els mateixos tècnics de l'àrea, el que decidisca l'aprovació de les sol·licituds que seran finançades.

Destacats