Ja es pot consultar el llistat de les Ajudes Municipals al Lloguer 2022

Aquest programa concedeix subvencions amb destinació al pagament de la renda del lloguer d'habitatge de l'any 2022

Guardar

Habitatge en lloguer
Habitatge en lloguer

A partir de hui, divendres 11 de novembre de 2022, ja està disponible la consulta del llistat de subvencions presentades per la convocatòria de les Ajudes Municipals al Lloguer 2022, aprovada per acord de la Junta de Govern Local el 10 de juny de 2022. Així mateix, aquestes ajudes al lloguer es poden trobar en la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de València (www.valencia.es).

Aquestes subvencions tenen com a objectiu la concessió, en règim de competència competitiva, de subvencions amb destinació al pagament de la renda del lloguer d'habitatge de l'any 2022. Així doncs, aquesta ajuda està destinada a inquilins, persones físiques majors d'edat o menors emancipades, residents en el terme municipal de València en un habitatge habitual i permanent, i tenen la finalitat de facilitar l'accés i la permanència en una vivència en règim de lloguer en la província de València.

Així mateix, els beneficiaris, és a dir, els destinataris i destinatàries als quals va dirigida la iniciativa, hauran de complir una sèrie de requisits per a ser receptors de les subvencions regulades en aquesta convocatòria. Per a tots aquells interessats a consultar aquesta informació detallada, es troba a la disposició del públic en el següent enllaç: https://www.valencia.es/val/campanyes-municipals/-/content/ajudes-lloguer-2022. Així mateix, en el portal web apareix en destacat la consulta del llistat provisional de sol·licituds admeses, excloses i incompletes.

Termini de reclamació

Per al tràmit d'esmena de documentació i/o presentar al·legacions una vegada ja s'ha publicat el llistat provisional de sol·licituds admeses, excloses o incompletes (10/11/2022), s'haurà d'aportar la documentació sol·licitada, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils:

Arxivat a:

Destacats