La Generalitat advoca per situar al pacient en el centre de les polítiques sanitàries

La Conselleria de Sanitat afirma que l'objectiu és implantar un model "allunyat de tendències polítiques"

Guardar

Quiròfan a l'hospital La Fe de València
Quiròfan a l'hospital La Fe de València

Posar al pacient en el centre de totes les polítiques sanitàries i impulsar una transformació íntegra del sistema que estiga allunyada de tendències polítiques. Amb aquestes premisses treballa la Conselleria de Sanitat en aquestes primeres setmanes de gestió, en les quals tracten d'establir un model que responga a les necessitats actuals de la població i fer un ús eficient dels recursos. I per a això, és necessari impulsar un acord a escala estatal, que millore la coordinació i impulse un model entre tots els actors del sector.

En aquest sentit, el conseller de Sanitat Marciano Gómez, incideix en la necessitat d'establir un Pacte per la Sanitat entre les diferents forces polítiques i en el qual participen també els professionals, associacions de pacients, societats científiques, col·legis professionals, entre altres. Un pacte que, per a Gómez, ha de ser "renovable, àgil i dinàmic i que es puga anar revisant any a any".

El titular de la cartera de Sanitat considera "imprescindible" establir acords per a "crear un sistema sanitari eficient que solucione els problemes reals dels ciutadans quan acudeixen als centres sanitaris". Per això, advoca per englobar, no sols als agents de l'àmbit sanitari, sinó també "a l'àmbit educatiu i sociosanitari per a poder respondre a les necessitats actuals de la població i fer un ús eficient dels recursos".

Sense tendències polítiques

Que la ideologia quede al marge és una altra de les premisses del nou conseller. En aquest sentit, la majoria dels gestors que conformen els equips directius dels departaments de salut del sistema sanitari valencià estan formats per professionals de l'àmbit de la sanitat, afavorint que la xarxa estiga pilotada per "professionals que coneixen les seues àrees i que han treballat de primera mà en elles, per la qual cosa són conscients de les necessitats, demandes i línies estratègiques que requereix cadascuna d'elles".

El nou model sanitari exposat pel conseller se centra en un sistema de salut "allunyat d'ideologies, del partidisme o d'agents que puguen crear biaix o estigmes a la sanitat, perquè el nostre objectiu és generar salut, no estadístiques. Per tant, treballarem en la posada en marxa d'un sistema sanitari de qualitat, capaç, eficient i econòmicament sostenible".

Per a aconseguir aquest nou model de sanitat, Marciano Gómez ha reiterat la importància d'establir "una col·laboració lleial i sincera entre el govern i les comunitats autònomes, així com amb els diferents agents de l'àmbit sanitari".

Un Pacte per la Sanitat que permetria establir aliances per a poder transformar el model sanitari: "No podem afrontar els problemes del segle XXI amb marcs normatius del segle passat", explica Gómez.

Destacats