L'Estratègia Valenciana per a les Violències Sexuals 2021-2025 compta amb un 62% de mesures ja desenvolupades o en marxa

El primer document d'aquestes característiques que existeix en la Comunitat Valenciana inclou 53 objectius i 183 mesures a executar

Guardar

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas
La vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas

De les 183 mesures que conté l'Estratègia Valenciana contra les Violències Sexuals 2021-2025, 113 es troben ja executades o en execució (62%), 29 en procés (16%) i 41 no desenvolupades (22%). Aquestes són les conclusions de les quals ha informat hui Aitana Mas, vicepresidenta de la Generalitat i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives al Ple del Consell.

Una estratègia que naixia fa dos anys amb l'objectiu de dotar al Botànic d'un instrument transversal que permeta erradicar aquest tipus d'agressions, atendre les dones supervivents i establir mecanismes de prevenció.

En aquest sentit, el text planteja mesures en diversos àmbits: educatiu, cultural, laboral, sanitari i de la salut, serveis socials, digital, social i de la comunicació, espai públic i de l'entorn afectiu i familiar.

Segons l'última macro-enquesta de violència contra la dona, realitzada en 2019 per la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere, el 60,5% de les dones d'entre 16 i 24 anys diuen haver patit algun tipus d'agressió sexual o que el 81,2% de les violacions es produeixen per homes que la víctima coneix.

Estratègia Valenciana contra les Violències Sexuals

L'Estratègia Valenciana contra les Violències Sexuals 2021-2025 compta amb tres eixos que s'estructuren en 10 àmbits, 53 objectius i 183 mesures amb les quals es pretén desenvolupar actuacions, crear sinergies, unir esforços, coordinar i reforçar estructures per a l'abordatge de les violències sexuals mitjançant la informació, la sensibilització i la prevenció.

Entre les mesures educatives ja desenvolupades o en marxa destaquen, entre altres, la introducció de l'educació afectiu-sexual obligatòria en educació primària i secundària; la formació del professorat per a realitzar l'actualització curricular de cada matèria reconeixent el protagonisme cultural i històric de les dones, en el marc del programa 'Coeducacentres'; i l'elaboració i activació en l'àmbit universitari d'un protocol a seguir abans situacions on es detecten violències sexuals. Tant la Universitat de València com la Universitat Jaume I ja ho han posat en marxa.

Així mateix, ja s'han establit les clàusules de responsabilitat social relacionades amb la promoció de la igualtat i prevenció de les violències sexuals entre els criteris d'adjudicació i execució dels contractes de l'Administració.

Unes altres de les mesures desenvolupades són: elaboració d'un protocol que aborda la prevenció, detecció i intervenció en casos de violències sexuals en centres residencials de persones majors; implantació de la Xarxa de Centres Dona Rural per a la detecció de la violència contra les dones en les zones d'interior de la Comunitat Valenciana (el nou Centre Dona Rural de Xàtiva se suma als dels municipis de Yátova, Segorbe, Sant Mateu i Elda).

Dins de les actuacions executades, destaca també el programa d'abordatge de la violència sexual intrafamiliar amb recursos específics per a atendre xiquets, xiquetes i adolescents víctimes d'abusos, seguint el model 'Barnahus', el servei del qual pilot s'està posant en marxa a Castelló de la Plana.

Així mateix, el programa 'Alba' per a dones víctimes d'explotació sexual, tracta o prostituïdes s'està consolidant com un servei d'atenció i itineraris d'acompanyament i alternativa sociolaboral i residencial per a aquestes dones.

La investigació, la formació i la detecció són uns altres dels aspectes que s'estan treballant perquè resulta fonamental disposar de dades, instruments i també professionals que estiguen capacitades per a identificar i detectar els signes d'alarma.

L'avaluació de les mesures contemplades en l'Estratègia s'ha realitzat a partir de la informació que aporten les parteixes intervinents en relació amb les actuacions que els afecten.

Destacats