Els pares acusats de maltractament no podran visitar als seus fills a partir de hui

Un total de 41 menors han mort a causa de la violència de gènere a Espanya des de 2013, 4 en 2021

Guardar

violencia vicaria
violencia vicaria
Els pares acusats de maltractament no podran visitar als seus fills a partir d'aquest divendres, 3 de setembre, amb l'entrada en vigor de la reforma del Codi Civil que ha sigut introduïda en la Llei que capacita jurídicament a les persones amb discapacitat.L'objectiu d'aquesta mesura és donar als jutges les eines necessàries per a poder modular els règims de visites de manera ràpida, enfront dels processos actuals més llargs, si creu que aquesta decisió és el més adequat atés l'interés superior del xiquet.En la norma, que va ser aprovada en el Congrés el 20 de maig, inclou una nova redacció de l'article 94 del Codi Civil, que es va introduir, a través d'una esmena del PSOE i recull que "no procedirà l'establiment d'un règim de visita o estada, i si existira se suspendrà, respecte del progenitor que estiga incurs en un procés penal iniciat per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o els seus fills"."Tampoc procedirà quan l'autoritat judicial advertisca, de les al·legacions de les parts i les proves practicades, l'existència d'indicis fundats de violència domèstica o de gènere. No obstant això, l'autoritat judicial podrà establir un règim de visita, comunicació o estada en resolució motivada en l'interés superior del menor o en la voluntat, desitjos i preferències del major amb discapacitat necessitat de suports i prèvia avaluació de la situació de la relació paternofilial", continua la redacció.Finalment, l'article recull que "no procedirà en cap cas l'establiment d'un règim de visites respecte del progenitor en situació de presó, provisional o per sentència ferma, acordada en procediment penal pels delictes previstos en el paràgraf anterior".Aquesta norma es va aprovar en el Congrés en la mateixa sessió del Ple en la qual es va donar llum verda a la Llei que capacita jurídicament a les persones amb discapacitat en la qual es recull aquesta modificació i que també entra aquest divendres en vigor.El PSOE va justificar la introducció d'aquesta esmena al fil dels acords en el pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, aprovat en 2017, en matèria de menors víctimes d'aquesta xacra, així com en altres mesures similars que sí que estan incloses en la Llei de Protecció a la Infància.D'aquesta manera, es pretén atallar la denominada violència vicària, que s'exerceix pels pares sobre els fills per a fer mal a la mare. Des que es tenen registres en 2013, un total de 41 menors han mort a les mans dels seus progrenitors a causa d'aquesta causa, 4 en 2021. Les dues últimes víctimes confirmades són Anna i Olivia, de 6 i 1 any, presumptament assassinades pel seu pare a Tenerife el passat 27 d'abril. A més, a data 25 d'agost, existeix un altre cas en investigació.
Destacats