El TSJ rebutja les mesures cautelars sol·licitades per Ribera Salut contra la reversió de l'Hospital de Torrevieja

Guardar

hospital torrevieja
hospital torrevieja

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictat un acte en el qual rebutja una última petició de mesures cautelars de l'empresa concessionària fins hui del departament de Salut de Torrevieja (Alacant) --Ribera-- per a suspendre la reversió.

Així ho ha anunciat la Conselleria de Sanitat, que recorda que d'aquesta manera l'alt tribunal "ha tornat a avalar el procediment que està duent a terme la Conselleria de Sanitat per a integrar el departament de salut de Torrevieja en la xarxa de gestió pública directa amb total seguretat jurídica en rebutjar-la".

Aquest pronunciament judicial, recorden des de la Conselleria, es produeix hores abans que a les 0.00 hores de demà dissabte el departament de Torrevieja s'incorpore a la xarxa sanitària pública de gestió directa.

Es tracta del sisé acte en el qual la secció Cinquena del TSJCV es manifesta en el mateix sentit i rebutja mesures cautelars contra el procés de reversió sol·licitades per la concessionària després dels pronunciaments previs del 22 de febrer, 26 de març, 26 de maig, 11 de juny i 23 de setembre de 2021.

El tribunal recorda a l'empresa concessionària els arguments exposats en les actuacions prèvies en els quals ja va abordar les qüestions plantejades i no va atendre les seues peticions.

Per exemple, en traslladar a la concessionària que el procediment de reversió és similar a l'efectuat en 2018 en el cas del departament de la Ribera "el que hauria d'haver suposat una major facilitat per a afrontar aquesta situació perquè ni és sorprenent la voluntat de l'administració de no prorrogar els contractes de concessió, ni ho són les normes [de reversió]".

I afig: "També llavors la concessionària, sense pandèmia, anunciava una situació de caos en la reversió que res va tindre a veure amb la realitat produïda, més enllà de la normal alteració en la rutina del servei que produeix la mateixa".

També fa referència al fet que ja s'ha referit a qüestions relacionades amb l'adequació del procediment de reversió a l'article 7.3 de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per a rebutjar la mesura cautelar sol·licitada. "Només cal reiterar eixa mateixa argumentació", insisteix davant aquest aspecte i respecte a l'informe de la Intervenció General de la Generalitat que ha afegit l'empresa a la causa.

Destacats