Educació envia als centres públics d'Infantil i Primària la dotació de docents per al curs 2024-2025

Guardar

Col·legi de Paiporta
Col·legi de Paiporta

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació ha enviat als centres públics d'Infantil i Primària de la Comunitat Valenciana la dotació de personal docent de què disposaran i que determinarà l'organització del pròxim curs escolar 2024-2025.

La dotació d'eixe personal s'ha establit en funció de la legislació vigent i de les instruccions de la directora general de Personal Docent per a la dotació de plantilles per al pròxim curs, segons ha explicat el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy.

En la informació remesa als centres, la Conselleria d'Educació ha indicat que perquè estos "puguen continuar aplicant amb èxit els programes que donen sentit al desenvolupament dels Projectes Educatius de Centre, podran comptar amb la dotació de recursos personals addicionals determinats per a l'aplicació del Programa d'Actuació per a la Millora (PAM)".

Quant a la dotació de personal especialitzat de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge en els CEIP, de manera general, s'ha indicat que s'ajustarà igualment a les instruccions de la Direcció General de Personal Docent per a la definició de les plantilles de professorat en centres educatius dependents de la Conselleria d'Educació Universitats i Ocupació.

Així mateix, per al curs 2024-2025 es contempla la possibilitat d'assignar llocs per a les possibles necessitats específiques de l'alumnat del centre, que es calcularan automàticament amb la informació disponible i recollida en Itaca3 durant el mes de juny.

D'altra banda, en els Col·legis d'Educació Primària i Col·legis d'Educació Infantil i Primària que incorporen Unitats Específiques en Centres Ordinaris (aules UECO), s'incrementarà la dotació de llocs de treball que amb caràcter general els corresponga, amb un lloc docent del Cos de Mestres de l'especialitat de Pedagogia Terapèutica, un lloc docent del Cos de Mestres de l'especialitat d'Audició i Llenguatge, i un lloc d'Educador d'Educació Especial.

Per part seua, els Centres Rurals Agrupats (CRA) incrementaran un lloc de treball docent a la relació dels quals els correspon pel seu nombre d'unitats objecte d'agrupació. Els CRA que a més siguen centres amb menys d'una unitat per cada nivell d'Educació Primària i els de 12 o més unitats de Primària, incrementaran en dos el nombre de llocs docents de treball que per unitats tinguen assignats.

Finalment, en la carta enviada als centres educatius s'indica que els centres docents preferents per a l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat motriu disposaran de tres llocs de treball docents de l'especialitat de Pedagogia Terapèutica i dos de l'especialitat d'Audició i Llenguatge.

El secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, ha destacat l'esforç realitzat "per a donar cobertura a tots els centres i de manera especial en les àrees en les quals es treballa amb alumnes que requerixen una major atenció per presentar necessitats específiques". McEvoy ha indicat que tots els centres "comptaran amb el personal necessari" i ha reiterat que la previsió de la Conselleria és que al llarg del curs escolar 24/25 es vagen incorporant més docents als centres fins a aconseguir els mil a la fi de curs.

Destacats