El Consell impulsa la implantació en el sistema educatiu valencià de les Unitats Educatives Terapèutiques

Guardar

La vicepresidenta i portaveu del Consell en funcions, Aitana Mas
La vicepresidenta i portaveu del Consell en funcions, Aitana Mas

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas, ha informat que el Ple ha aprovat hui el decret que regula i impulsa la implantació en el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana de les unitats educatives terapèutiques/hospitals de dia infantil i adolescent "com el recurs més adequat per a donar una resposta a l'alumnat amb problemes greus de salut mental i amb alteracions greus de conducta derivades d'aquestes".

Aitana Mas ha assenyalat que, en els últims anys, s'han posat en marxa amb caràcter experimental diverses Unitats en alguns centres educatius situats a Benidorm, Elx, Castelló de la Plana o València, "que han demostrat la seua efectivitat com a model d'atenció integral, interdisciplinari i especialitzat, garantint la inclusió i una millor atenció educativa d'aquest alumnat, d'acord amb les seues característiques".

La vicepresidenta ha explicat que aquestes Unitats es crearan adscrites a determinats centres educatius, en funció de les necessitats, i es dotaran de personal especialitzat per a atendre l'alumnat que s'escolaritze en aquestes.

A elles podrà derivar-se els i les alumnes de centres educatius sostinguts amb fons públics que cursen ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria o un cicle formatiu de grau bàsic i que presenten un trastorn mental greu diagnosticat, i amb necessitats educatives especials, "per al que serà necessari, en tot cas, que les mares, els pares o els representants legals donen la seua conformitat", ha apuntat.

Les Unitats "procuraran garantir la continuïtat del procés d'aprenentatge i també dels tractaments sanitaris, minimitzant l'impacte de les seqüeles de la problemàtica de salut mental sobre el progrés escolar i el vincle amb el sistema educatiu", ha assenyalat.

Així mateix, secundaran, assessoraran i acompanyaran el professorat dels centres educatius en els processos d'inclusió i d'intervenció educativa, especialment en els moments de transició.

L'escolarització dels alumnes en aquestes unitats es farà a sol·licitud de la direcció del centre educatiu on estiga matriculat l'alumnat, i es valorarà per una comissió específica, que determinarà també el sistema d'escolarització més adequat.

En tot cas, caràcter transitori, fins que l'alumnat puga reincorporar-se a l'activitat ordinària del seu centre d'educatiu, garantint així el seu dret a la inclusió i acompanyant-lo en tot moment, i especialment en el moment de la transició al sistema educatiu ordinari.

Arxivat a:

Destacats