Com demanar la beca per a la realització d'estudis universitaris de la Generalitat Valenciana?

El termini de presentació de les sol·licituds va del 2 de març a l'1 d'abril de 2022

Guardar

Estudiants universitaris durant la realització d'un examen
Estudiants universitaris durant la realització d'un examen

La Generalitat Valenciana ja ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a rebre la beca per a la realització d'estudis universitaris del curs 2021-2022. Aquesta només es pot realitzar telemàticament des de la pàgina web de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i es podrà presentar fins a l'1 d'abril.

Per a la presentació de la sol·licitud és necessari comptar amb clau digital, ja que la tramitació només es pot dur a terme amb un certificat digital. A més, es precisa també la instal·lació de l'aplicació [email protected] per a poder signar la sol·licitud digitalment en finalitzar el procés.

Aquesta beca va destinada a estudiants que estiguen fent els seus estudis de Grau o Màster en qualsevol universitat de la Comunitat que forme part del Sistema Universitari Valencià i els seus centres adscrits, siga pública o privada, a excepció d'aquells que cursen estudis de tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització o estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats..

Tots aquells que estudien en una universitat pública podran optar l'exempció de les taxes dels crèdits matriculats en primera o segona convocatòria. Mentre que els que estudien en una universitat privada optaran a una ajuda del pagament de les despeses dels crèdits matriculats en primera o segona convocatòria, que equivaldrà al preu mínim d'un estudi de la mateixa tipologia fixat pel Consell per a les universitats públiques.

En aquest curs 2021-2022 la quantia de la beca per a la realització d'estudis universitaris ha augmentat un 10% respecte al curs anterior, consta de 5,5 milions d'euros. D'aquesta manera, l'import del paquet global d'ajudes als estudis universitaris i estudis superiors que ofereix la Generalitat Valenciana supera els 32 milions.

Requisits

Els requisits per a la concessió de la beca són estar matriculats d'almenys 60 crèdits, tant per als estudiants de Grau o Màster. A més, a excepció dels matriculats per primera vegada en un Grau, serà necessari haver aprovat el 75% dels crèdits del curs anterior en les branques d'Arts, Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques, el 65% dels crèdits aprovats en carreres de Ciències de la Salut i el 55% en les branques de Ciències, Enginyeria i Arquitectura.

Els estudiants de Màster que sol·liciten aquesta ajuda hauran d'acreditar que han tret com a mínim un 6,5 de mitjana en els estudis previs que li hagen permés l'accés, i un 7 en cas que els estudis realitzats anteriorment siguen un altre Màster.

Així mateix, només poden optar a aquesta beca les persones que no hagen rebut l'ajuda atorgada pel Ministeri d'Educació. Sí que és possible sol·licitar ambdues, però en cas que la beca MEC, la resolució del qual sol estar disponible abans que la de la Generalitat, siga aprovada, la sol·licitud per a la beca de la Generalitat queda automàticament anul·lada, excepte en els casos en els quals es tinguen crèdits de segona matrícula, que sí que poden ser finançats per la GVA.

Criteris

Els criteris que es tindran en compte a l'hora de concedir la beca seran, en primer lloc, les notes mitjanes del curs anterior, tant per als alumnes que vinguen de cursar Batxillerat o Grau Superior de Formació Professional i estiguen cursant per primera vegada estudis universitaris, com per a aquells que estiguen en segon o posteriors cursos de la carrera.

A més el repartiment de la quantia es realitzarà sobre la base de concurrència competitiva, la qual cosa vol dir que en cas que l'import de les sol·licituds per a rebre la beca fora major que l'import del qual es disposa, s'atorgarà una major quantitat a les persones que estiguen matriculades en primera convocatòria.

Destacats