El bo jove del lloguer arriba a la Comunitat Valenciana: com demanar-ho i requisits

La Comunitat serà "la primera autonomia a tramitar l'ajuda" enguany, segons Héctor Illueca

Guardar

Habitatge en lloguer
Habitatge en lloguer

El bo jove per al lloguer per fi arriba a la Comunitat Valenciana. La Generalitat Valenciana destinarà 45 milions d'euros al Bo Lloguer Jove per als exercicis 2022 i 2023, tal com ha anunciat hui el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca.

Com ja es porta explicant en els últims mesos, aquestes ajudes van dirigides "facilitar l'emancipació en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a la gent jove amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes". Així mateix, la Comunitat Valenciana, segons Illueca, "és la primera comunitat autònoma que començarà a tramitar aquestes ajudes enguany".

Les últimes dades de l'Observatori d'Emancipació Juvenil respecte a habitatge. En el primer semestre de 2021 tan sols un 13,7% dels joves valencians podien deixar la casa familiar per a tindre una pròpia, tenint les dones major dificultat per a independitzar-se. A més, una persona d'entre 16 i 30 anys en la Comunitat ha de destinar un 64% del seu salari per a pagar el lloguer si s'emancipa en solitari i un 35% si comparteix pis.

La quantia màxima del bo jove del lloguer en la Comunitat Valenciana que es concedirà en 2022 serà inicialment de 22.800.000 euros, corresponent la seua aportació al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Concretament, el bo jove del lloguer es dissenya com una ajuda de 250 euros mensuals per a les persones joves que no superen els 35 anys. En total ascendeix a 6.000 euros que es reparteixen en 24 mensualitats amb la qual es pretén facilitar l'emancipació d'aquest col·lectiu, així com contribuir a evitar o, com menys, alentir el repte demogràfic.

Requisits

Amb la publicació de les bases de la convocatòria, ja es coneixen els requisits del bo jove del lloguer a la Comunitat Valenciana.

Es podran beneficiar d'aqueixes ajudes les persones majors d'edat, amb menys de 35 anys o amb aqueixa edat en sol·licitar-la, ser titular o estar en condicions de subscriure un contracte d'arrendament, l'habitatge o habitació haurà de ser la seua residència habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedisca l'ajuda.

El lloguer o preu de cessió de l'habitatge haurà de ser igual o inferior a 600 euros mensuals, mentre que en el cas de lloguer d'habitació aquesta renda s'estableix com a màxim en 300 euros mensuals. Les bases estableixen un quadre de preus màxims segons la ubicació dels immobles. Així mateix, no seran subvencionables les despeses generals, fiances, serveis, tributs, o càrregues.

L'ajuda es concedirà per un termini de dos anys i les persones beneficiàries estaran obligades a comunicar a la Conselleria d'Habitatge qualsevol modificació de les condicions o requisits que van motivar la concessió del Bo Lloguer Jove.

Com demanar-lo

Així, el responsable d'aquestes ajudes ha destacat que aquesta convocatòria inclou una demanda social: "No es requerirà tindre ja signat el contracte de lloguer quan es demane l'ajuda i es podrà avançar l'equivalent de fins a dues mensualitats per a ajudar els joves a accedir amb solvència suficient a un lloguer digne, evitant deixar ningú arrere".

El termini de presentació de sol·licituds del bo jove del lloguer a la Comunitat Valenciana s'iniciarà a partir de l'endemà al de la publicació de l'ordre en el DOGV i romandrà obert fins al 31 d'octubre de 2022.

La sol·licitud i la documentació requerida es formalitzarà mitjançant un formulari emplenat electrònicament que estarà disponible en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, amb tota la informació i documentació de la convocatòria.

Els ajuntaments i mancomunitats per si o a través de les oficines de la Xarxa Xaloc; així com les oficines del Programa Xarxa Jove, desenvolupat per l'Institut Valencià de la Joventut, podran presentar sol·licituds per al bo jove del lloguer telemàticament mitjançant certificat digital, en nom de les persones interessades que els autoritzen mitjançant un formulari.

En el cas que l'import global destinat a aquestes ajudes fora ampliat, s'obriria de nou el termini de presentació de sol·licituds.

Destacats