Aquests són els terminis per a la preinscripció del curs 2022/2023 en les universitats valencianes

La Conselleria d'Universitats ha publicat les dates oficials per a preinscribirse en les univresidades de la Comunitat Valenciana

Guardar

Una jove realitza un curs en línea des del seu ordinador
Una jove realitza un curs en línea des del seu ordinador

Ja es coneixen les dates per a la preinscripció de les universitats de la Comunitat Valenciana respecte al curs 2022/ 2023. La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha establit del 20 de juny al 8 de juliol com el termini de preinscripció universitària per a tot l'estudiantat que realitze la prova d'accés a la universitat (PAU) de 2022 de juny o juliol. També per als estudiants de cursos anteriors, el titulat, el procedent de cicles formatius, el procedent de l'accés per a majors de 25, 40 o 45 i l'estudiantat estranger.

Tal com informen, la convocatòria és única i es resol per a totes les persones participants el 15 de juliol de 2022, ateses unes prioritats d'adjudicació. Així, els alumnes amb accés aprovat en cursos anteriors i els que aproven la convocatòria ordinària de PAU de juny de 2022, tindran preferència sobre l'alumnat que aprova la PAU en la convocatòria extraordinària de juliol.

En segon lloc, les assignatures de Fase Voluntària o de modalitat o l'idioma estranger de la Fase Obligatòria aprovades en la convocatòria extraordinària de juliol de 2022 no es comptabilitzaran per a l'adjudicació preferent a aquell estudiantat que haja aprovat la PAU el juny de 2022 o anys anteriors, detalla la Generalitat en un comunicat.

La sol·licitud de preinscripció per a obtindre plaça en el primer curs d'estudis universitaris oficials es realitzarà telemàticament a través de l'assistent. Els qui hagen de presentar qualsevol altra documentació, el faran també a través de l'assistent, escanejant la documentació i pujant-la a la web en l'apartat que corresponga durant el procés de sol·licitud de preinscripció.

Per part seua, l'alumnat que participa a la convocatòria extraordinària de la PAU haurà de realitzar la sol·licitud de preinscripció sense conéixer les seues qualificacions, ja que aquestes es donaran a conéixer el dia 12 de juliol. Per a poder presentar la sol·licitud de preinscripció se'ls facilitarà el primer dia de la realització de les proves una clau amb la qual podran accedir a la preinscripció, i un programa informàtic carregarà les seues qualificacions en el sistema, quan estiguen disponibles, abans del procés de baremació i adjudicació de places.

RECLAMACIONS

El termini per a presentar reclamacions serà de tres dies hàbils a partir de la publicació dels resultats, és a dir, els dies 18, 19 i 20 de juliol, finalitzant el període de reclamacions el dia 20 a les 14 hores.

Els que no hagen obtingut plaça en els estudis desitjats i es troben en llista d'espera, hauran de consultar les corresponents pàgines web de les universitats per a continuar confirmant el seu interés en la titulació desitjada.

L'alumnat que no obtinga plaça quan es resolga el procés de preinscripció amb l'assignació inicial o posteriorment en la gestió de les llistes d'espera que realitzen les universitats, haurà de consultar les pàgines web d'aquestes, i posar-se en contacte el mes de setembre per a sol·licitar les places que hagen quedat vacants.

Destacats