L'IVF desdobla la seua línia bonificada Liquiditat-COVID-19 en dues convocatòries per a facilitar la llegada de profunds de recuperació React-EU

Guardar

interdepartamental 1
interdepartamental 1

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat les convocatòries de les noves línies de finançament bonificat Resistir i Renàixer, gestionades per l'Institut Valencià de Finances (IVF) i que venen a substituir a la Línia Liquiditat Covid-19, vigent fins al moment.

La principal novetat consisteix en el fet que la línia Resistir, dirigides als sectors més afectats per les restriccions sanitàries derivades de la pandèmia i que es troba dins del pla de xoc del mateix nom, estarà cofinançada per Fons provinents del programa d'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa - REACT-EU, la qual cosa permetrà ampliar la seua dotació des dels cinquanta actuals a 150 milions d'euros.

A més, les noves convocatòries incorporen els últims canvis produïts en el Marc Nacional Temporal d'Ajudes d'Estat, acollint-se tant en el que aquest Marc refereix sobre els préstecs amb tipus d'interés subvencionat, com en el referit a les ajudes directes incloses en aquests, que poden aconseguir el 30% de l'import i estan condicionades a la devolució del capital principal.

Línia Resistir

La nova línia de finançament bonificat Resistir va dirigida de manera exclusiva a autònoms i petites i mitjanes empreses que desenvolupen la seua activitat en els sectors més afectats per la pandèmia de la COVID-19, com són l'hostaleria, restauració, cafeteries, taxi, activitats culturals i d'oci, i altres activitats connexes.

Aquesta línia de finançament, coneguda com a línia Horeca, està dotada actualment amb 50 milions d'euros, quantitat que serà ampliada en funció de la demanda que es reba. Actualment, compta amb 11 milions d'euros per a la bonificació dels préstecs, que es materialitzaran en un menor tipus d'interés i en un tram no reembossable del principal.

A través d'aquest instrument financer, els beneficiaris i beneficiàries poden accedir a operacions de fins a un milió d'euros, a un termini de devolució de sis anys i amb fins a dos de manca.

Per a explotar al màxim les possibilitats que brinda el marc temporal d'ajudes d'estat, la convocatòria incorpora dues modalitats de tipus d'interés: si s'opta per la modalitat A, que s'acull al capítol d'ajudes directes del Marc Temporal Nacional, l'interés variarà en funció de la qualificació creditícia assignada i podrà oscil·lar entre Euribor + 0,25% per a beneficiaris amb qualificació BBB i l'Euribor + 1,25% per a beneficiaris amb qualificació B; si s'opta per la modalitat B, que s'acull al capítol de préstecs bonificats del Marc Temporal Nacional, el tipus d'interés variarà al llarg de la vida del préstec, sent d'Euribor + 0,50% el primer any, + 0,75% els anys 2 i 3 i del +1% els anys 4, 5 i 6.

Addicionalment, aquests préstecs incorporen una ajuda directa en forma de Tram no reembossable del capital que podrà arribar a ser de fins al 30% d'aquest. En cas d'optar per la modalitat B de tipus d'interés, aquesta ajuda directa no podrà superar el 20% de l'import de l'operació.

Línia Renàixer

La línia de finançament bonificat Renàixer té com a beneficiaris a autònoms i pimes l'activitat de les quals quede exclosa dels denominats sectors Horeca (que s'engloben en la Línia Resistir); i a les grans empreses de qualsevol sector, inclòs Horeca.

A més, en aquesta línia de finançament s'emmarquen les operacions bonificades per a empreses que participen en el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana de la Conselleria d'Economia, Sectors productius, Comerç i Treball; en el programa Transformer per a la digitalització d'empreses, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital; i el Pla Astrea per a l'adequació de centres de treball, de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Aquest producte financer compta amb una dotació de 50 milions d'euros i amb una partida de 4,5 milions d'euros més per a la bonificació dels préstecs. Aquesta bonificació prové de línies pressupostàries pròpies de les conselleries anteriorment citades i de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

A través d'aquest instrument financer els beneficiaris poden accedir a operacions de fins a cinc milions d'euros, a un termini d'entre tres i deu anys i amb fins a dos de manca.

La convocatòria també incorpora dues modalitats de tipus d'interés, la configuració del qual és idèntica a la de la línia Resistir.

Arxivat a:

Destacats