El 99,9 % dels grups d'alumnes acaba el mes d'abril sense incidències

Guardar

aula-valencia
aula-valencia

L'última setmana d'abril, dels quasi 47.000 grups que hi ha a les escoles i els instituts valencians sostinguts amb fons públics, el 99,9 % ha seguit les classes presencials sense que s'haja presentat cap incidència. Dels 1.845 centres educatius que constitueixen el sistema educatiu valencià, ha conclòs la setmana sense cap aula confinada el 98,8 %, és a dir, 1.822 centres. Aquestes dades s'extrauen de la determinació de grups nous confinats durant l'última setmana d'abril, grups que romanen confinats de setmanes anteriors i grups que ja s'han desconfinat.

S'ha determinat el confinament de 14 grups d'altres tants centres educatius, la meitat que la setmana anterior. A més, s'han desconfinat 18 grups de 13 centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, 13 grups de 9 centres. Per tant, el total acumulat de grups confinats és de 27 aules de 23 centres educatius i continua una setmana més entre els nivells més baixos del curs.

Dels 818.644 alumnes d'Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP, n'hi ha un 0,03 % de positius actius, 285 alumnes. Amb l'aplicació dels protocols i les mesures de seguretat, s'ha establit l'aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d'un 0,1 % d'alumnes.

Pel que fa al professorat, dels 78.434 docents del sistema educatiu valencià, se n'ha registrat un 0,04 % de positius actius, això és 30 docents. A més, amb l'aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s'ha determinat l'aïllament preventiu d'un 0,1 % del professorat.

Per comarques, el 98,6 % dels 638 centres educatius de les d'Alacant no té cap grup confinat. Hi ha 9 centres educatius alacantins que tenen 10 grups confinats i, per tant, el 99,9 % dels prop de 16.700 grups d'aquestes comarques rep classes presencials amb tota normalitat.

L'última setmana d'abril, a les comarques d'Alacant s'ha determinat el confinament de 4 grups d'altres tants centres educatius, s'han desconfinat 4 grups de 4 centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, 6 grups de 5 centres educatius.

Dels 297.281 alumnes escolaritzats a les comarques d'Alacant, n'hi ha un 0,01% de positius actius, 39 alumnes. Amb l'establiment dels protocols i les mesures de seguretat, s'ha determinat l'aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d'un 0,1 % d'alumnes.

Pel que fa al professorat, dels 27.694 docents de les comarques d'Alacant, se n'ha registrat un 0,03 % de positius actius, això és 7 docents. A més, amb l'aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s'ha determinat l'aïllament preventiu d'un 0,1 % del professorat.

A les comarques de Castelló, el 97,9 % dels 249 centres educatius no té cap grup confinat. En aquest cas, són alumnes de 8 grups de 5 centres els que s'han hagut de confinar. Això vol dir que el 99,9 % dels més de 6.000 grups d'aquestes comarques fa classes presencials sense problemes.

Al llarg de la setmana passada, a les comarques de Castelló s'ha determinat el confinament de 4 grups d'altres tants centres educatius, s'han desconfinat 7 grups de 4 centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, 4 grups d'un centre educatiu.

Dels 96.763 alumnes escolaritzats de les comarques de Castelló, hi ha un 0,1 % de positius actius del total de l'alumnat, 114 alumnes. Amb l'establiment dels protocols i les mesures de seguretat, s'ha determinat l'aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d'un 0,2 % d'alumnes.

Pel que fa al professorat, dels 9.867 docents de les comarques de Castelló, se n'ha registrat un 0,2 % de positius actius, això és 18 docents. A més, amb l'aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s'ha determinat l'aïllament preventiu d'un 0,1 % del professorat.

A les comarques de València, el 99,1 % dels 958 centres educatius sostinguts amb fons públics no té cap grup escolar confinat. Hi ha 9 centres que tenen 9 grups confinats, és a dir, el 99,9 % dels prop de 24.300 grups fa classes presencials amb tota normalitat.

Durant l'última setmana d'abril, a les comarques de València s'ha determinat el confinament de 6 grups d'altres tants centres educatius, s'han desconfinat 7 grups de 5 centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, 3 grups d'altres tants centres educatius.

Dels 424.600 alumnes escolaritzats a les comarques de València, n'hi ha un 0,03 % de positius actius, 132 alumnes. Amb l'establiment dels protocols i les mesures de seguretat s'ha determinat l'aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d'un 0,1 % d'alumnes.

Pel que fa al professorat, dels 40.873 docents de les comarques de València, se n'ha registrat un 0,01 % de positius actius, això és 5 docents. A més, amb l'aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s'ha determinat l'aïllament preventiu d'un 0,04 % del professorat.

Arxivat a:

Destacats