La Xarxa Valenciana d'Igualtat es consolida amb la implicació de més de 100 ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat presenta la Xarxa davant l'Institut Europeu d'Igualtat de Gènere

Guardar

Palau de la Generalitat Valenciana
Palau de la Generalitat Valenciana

El secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat, Rubén Sancho, ha assegurat que la Xarxa Valenciana d'Igualtat es "consolida" com la millor eina per a fer "efectiu el principi d'igualtat de gènere" i ja ha implicat a més de 100 ajuntaments i mancomunitats, "prop del doble dels subvencionats en 2017".

Rubén Sancho ha destacat que es tracta d'"una aposta fonamental del Consell per la proximitat, el municipalisme i per les polítiques d'igualtat entre homes i dones vinculades al territori", a més de suposar una millora del servei en passar de 32 agents d'igualtat en 2017, abans de la creació de la Xarxa, a les 245 agents i promotores que estan previstes que la formaran enguany.

El secretari autonòmic ha participat en unes jornades organitzades pel Ministeri d'Igualtat amb motiu de la visita institucional de l'Institut Europeu d'Igualtat de Gènere, i en les quals el secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat ha presentat la Xarxa Valenciana d'Igualtat com a exemple de bones pràctiques per a enfortir la transversalitat de gènere.

Ruben Sancho ha explicat que l'actual Xarxa Valenciana d'Igualtat es va posar en funcionament en 2017 per a substituir l'antic model que abans gestionava una empresa privada, mentre que ara ho fan directament les entitats locals.

Es tracta d'una xarxa, ha assenyalat, que any rere any s'estén al llarg del territori i que ja ha implicat a més de 100 ajuntaments i mancomunitats que treballen per a garantir la incorporació de la perspectiva de gènere de manera transversal en el conjunt de polítiques públiques d'àmbit local.

Entre les prioritats de la Xarxa destaca lluitar contra la feminització de l'empobriment, desmuntar el patriarcat i els estereotips de gènere, i ajudar en les tasques de prevenció, detecció i derivació en els casos de violència de gènere.

Prop de 30.000 accions

El pressupost previst enguany per a la Xarxa Valenciana d'Igualtat ascendeix a 5.078.700 euros, amb els quals es finança la contractació per part dels ajuntaments d'una agent o promotora d'igualtat per a promoure i integrar aquest prisma en les polítiques municipals i prestar assessorament especialitzat a dones. Cal destacar que la dotació per a la Xarxa en 2015 va ser d'1.179.607 euros.

Amb aquest finançament, per a enguany està previst un equip de 245 professionals, 113 agents i 132 promotores d'igualtat municipals, enfront dels 183 agents i promotores contractades l'any passat que van realitzar un total de 29.274 accions.

La funció d'aquestes professionals és actuar com a dinamitzadores de les xarxes, serveis autonòmics i locals amb perspectiva de gènere principalment en quatre àrees: incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals; informació i assessorament personalitzat a dones sobre recursos i serveis, creació d'empreses i millora de l'activitat empresarial i/o autònoma; detecció de les violències de gènere i masclista; i elaboració, implementació i avaluació de plans d'igualtat municipals.

Entre les prop de 30.000 actuacions que es van dur a terme l'any passat la majoria corresponen a tasques d'informació i assessorament a dones. Encara que la Xarxa no realitza actuacions en víctimes de violència de gènere, sí que duu a terme iniciatives en matèria de prevenció i atenció a aquestes dones que, posteriorment, deriven als Centres Dona 24 hores.

Respecte a la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals, es fan tasques d'assessorament, elaboració, implementació i evolució de plans d'igualtat en les administracions públiques i les empreses valencianes.

La Xarxa també treballa en l'obtenció dels visats per part de qualsevol empresa que vulga treballar per a l'administració, ja que suposa una valoració més alta a l'hora de l'obtenció de contractes o ajudes públiques.

Destacats