Un total de 23.046 aspirants arranquen aquest dissabte les oposicions docents amb més de 3.500 places

Guardar

Una xica estudiant oposicions
Una xica estudiant oposicions
Un total de 23.046 persones participaran des d'aquest dissabte en les oposicions docents en la Comunitat Valenciana, que ofereixen 3.542 places de Secundària i altres cossos.El llistat definitiu d'admesos reflecteix que a la província d'Alacant s'examinaran 7.098 persones; 2.388 en la de Castelló i 13.560 en la de València, segons les dades facilitades per la Conselleria d'Educació.En la convocatòria es trauen a concurs oposició 3.542 places de lliure accés, de les quals 249 estan reservades per a aspirants amb diversitat funcional. A aquestes últimes opten 420 persones.S'ofereixen places de 67 especialitats, encara que la gran majoria de les oferides --2.771-- corresponen al cos de professorat d'Ensenyament Secundari. Dins d'aquest grup es convoquen oposicions a 30 especialitats diferents, però només cinc d'elles concentren més de la meitat de les places (el 54,3%). Són, per aquest ordre: Matemàtiques (424 places), Llengua Castellana i Literatura (300 places), Llengua i Literatura Valenciana (300 places), Anglès (253 places) i Geografia i Història (229 places).Des de la Conselleria emfatitzen a Europa Press les mesures de seguretat anticovid que es van aplicar i que estan recollides en el pla de contingència de la prova. Contemplen el manteniment en tot moment de la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres, l'ús obligatori de màscara i el control d'accessos amb presa de temperatura.

QUARANTENA

Els aspirants que a hores d'ara estan en quarantena per ser positius Covid-19 o contacte estret i que hagen presentat el corresponent justificant mèdic d'aquesta circumstància faran la prova un altre dia. De moment, a 24 hores de l'inici de la prova de demà, només cinc aspirants de les més de 23.000 persones admeses han demanat ajornament per a estar en quarantena.Aquestes persones, al costat de totes aquelles que en els controls d'accés de demà presenten una temperatura superior a 37,5 graus, seran convocades un altre dia a fer la prova. Per a evitar les aglomeracions en les entrades als tribunals, les persones aspirants començaran a ser anomenades per a accedir a les aules on es farà l'examen entre 45 i 30 minuts abans de les 10.00 hores.Així mateix, per a garantir les distàncies de seguretat i totes les mesures d'higiene necessàries s'ha fet una aposta per a reduir la ràtio d'aspirants per tribunal que examinaran a menys de 50 persones. Per aquest motiu s'han designat fins a 474 tribunals examinadors, 126 més que en les oposicions de 2019, en les quals es van convocar un nombre semblant de places.En concret, a Alacant es constituiran 147 tribunals examinadors en 56 centres educatius; a Castelló hi haurà 51 tribunals examinadors, en 27 centres educatius; en el cas de València hi haurà 276 els tribunals examinadors en 120 centres educatius.La mitjana d'aspirants per tribunal és inferior a 50 opositors, per la qual cosa el flux de persones que puguen accedir a cadascun dels centres educatius durant les proves a penes representa una tercera part del personal que acull cada dia lectiu els centres educatius. La previsió és que cada tribunal ocupe de mitjana tres aules per a així mantenir la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres en tot moment.L'administració ha ampliat les contractes de neteja de cadascun d'aquests 203 centres per a cobrir tota l'oposició fins que finalitze el procés al juliol. Aquesta ampliació suposa una inversió en tot el territori autonòmic de 103.111 euros en la contractació de 7.050 hores de neteja extra els dissabtes i diumenges així com en els dies que hi haja proves fora de l'horari lectiu de cada centre, que en els 56 centres alacantins suma una inversió de quasi 32.388 euros en la contractació de 2.215 hores extra de neteja.Les aules que acullen les proves, així com els espais comuns (corredors, lavabos, etc.) es netejaran, desinfectaran i ventilaran abans i després de cada prova. Se seguiran les mateixes instruccions de neteja i desinfecció recollides tant en el protocol de prevenció de la Covid-19 en els centres educatius com en el pla de contingència de cada centre.CALENDARIQuant al calendari, la fase d'oposició comença aquest dissabte amb la celebració de la part A de la primera prova, que consisteix en el desenvolupament, per escrit, d'un tema triat per l'aspirant dels quals servei a l'atzar el tribunal de manera proporcional al nombre de temes del temari de cada especialitat.L'examen de la part B de la primera prova tindrà lloc el dissabte 29 de maig. En aquest cas es tracta d'una prova pràctica que permetrà comprovar que es té una formació científica i un domini de les habilitats tècniques corresponents a l'especialitat a la qual s'opta.A partir del 28 de juny s'iniciarà la defensa davant els tribunals examinadors de la programació didàctica o la guia docent presentada, que inclou també la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica o un bloc temàtic. Després de la finalització de la fase d'oposició tindrà lloc la fase del concurs de mèrits.
Destacats