Turisme destina 16,5 milions d'euros a municipis turístics a través del Fons de Cooperació Municipal durant 2020-2022

El secretari autonòmic de Turisme ha assenyalat que "aquesta quantia triplica al distribuït en el model anterior, aplicat de 2010 a 2015"

Guardar

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer
El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha anunciat que "Turisme Comunitat Valenciana ha destinat un total de 16,5 milions d'euros als municipis turístics a través del Fons de Cooperació Municipal durant els últims tres anys".

Colomer ha ressaltat que "es tracta d'una quantia que triplica al distribuït en els 5 últims anys d'aplicació del model anterior, referents al període de 2010 a 2015 i regulat per la derogada Llei 3/98 de Turisme de la Comunitat Valenciana".

El titular de Turisme ha explicat que "en 2020 van ser un total de 4,5 milions els que la Generalitat va destinar al Fons de Cooperació Municipal per a municipis turístics i en 2021 es va ascendir fins als 6 milions d'euros, xifra que s'ha mantingut en 2022".

Distribució per províncies

Per províncies, un total de 7.143.241,22 euros han anat dirigits a 64 municipis turístics de la província d'Alacant durant el període 2020-2022, la qual cosa suposa una quota de més d'un 43% del total assignat a la Comunitat.

En la província de Castelló, amb una quota superior al 26%, s'han destinat en aquests últims tres anys 4.310.329,36 euros, dels quals s'han beneficiat 86 entitats locals.

Pel que fa a la província de València, Turisme ha ingressat en aquest últim trienni un total de 5.046.429,42 euros repartits en 102 municipis turístics, la qual cosa suposa una quota que supera el 30% dels 16,5 milions destinats a la Comunitat Valenciana.

Aquesta és la quantitat que ha ingressat Turisme Comunitat Valenciana als municipis turístics en l'últim trienni, a la qual cal sumar les aportacions de les diputacions provincials.

Abonats ja el 100% dels Fons de 2022
Pel que fa als 6 milions d'euros assignats al Fons de Cooperació Municipal en 2022, Colomer ha avançat que el seu departament "ja ha abonat els imports assignats a cadascuna de les 252 entitats locals beneficiàries en aquest exercici".

Turisme ha realitzat un únic pagament a cada municipi turístic corresponent al 100% de l'import total, que s'ha realitzat prèvia comprovació del compliment de l'obligació de presentar el compte general davant la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en els termes establits en la normativa reguladora d'aquesta.

Els beneficiaris d'aquesta línia específica del Fons de Cooperació Municipal han sigut aquells municipis que han complit amb els requisits de l'article 5 del Decret 51/2017, pel qual es regula el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana i, a més, han complit amb el reconeixement de la condició de Municipi Turístic en aplicació de la Llei 15/2018 de Turisme, Oci i Hospitalitat.

Cal recordar que a partir de l'any 2023, aquelles destinacions que pretenguen acollir-se a aquests Fons, hauran de tindre reconeguda la condició de municipi turístic conforme a l'establit en el decret 5/2020 de regulació de l'Estatut i modificat pel Decret 203/2021 de 17 de desembre, i complir amb aquells criteris estipulats. De moment, la Comunitat Valenciana té 17 municipis declarats turístics conforme a aquesta nova regulació.

Destacats