Soler reclama "de manera inajornable" un nou model de finançament amb la compensació del deute històric valencià

El deute de la Generalitat a 31 de desembre de 2020 ascendeix a 50.807 milions d'euros, un 4,89% més que al tancament de 2019

Guardar

Xisco-Navarro_València-Extra_Vicent Soler-5
Xisco-Navarro_València-Extra_Vicent Soler-5

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha reclamat "de manera inajornable un acord d'Estat que permeta el disseny d'un nou model de finançament" després de conéixer-se les dades d'endeutament de les comunitats autònomes fets públics pel Banc d'Espanya.

En aquest sentit, Soler ha reiterat la urgència que "totes les formacions polítiques del Congrés es posin d'acord per a permetre no sols l'aprovació d'un nou model, sinó també el disseny dels instruments necessaris per a compensar el deute històric que arrosseguem els valencians a conseqüència del nostre sistemàtic infrafinançament".

El conseller d'Hisenda ha fet aquestes declaracions després de conéixer-se que, en l'últim trimestre de l'any, el deute de la Comunitat Valenciana s'ha incrementat en 1.156 milions d'euros en passar de 49.651 milions a 50.807 milions d'euros. En el conjunt de l'any, l'evolució de l'endeutament de la Generalitat Valenciana ha augmentat un 4,89% en termes relatius i a 2.367 milions d'euros en termes absoluts.

"Si prenem com a punt de partida el model de finançament de 2002, l'infrafinançament que sofreix la Comunitat Valenciana explica el 46% del nostre actual deute" ha assegurat Soler, qui ha reivindicat la necessitat que l'Estat "articule algun mecanisme que compense el deute històric valencià vinculat a l'infrafinançament". No obstant això, tal com ha recordat el conseller "alguns experts en la matèria assenyalen que el maltractament financer a la Comunitat neix de molt abans, de l'època de les transferències de competències".

Dades d'endeutament

L'increment de l'endeutament de la Comunitat Valenciana l'any 2020 respon pràcticament íntegrament als recursos rebuts a través del FLA l'any 2020. En concret, al finançament de l'objectiu de dèficit de l'any 2020 (205 milions d'euros), a l'extra FLA corresponent a la desviació del dèficit de l'any 2019 (2.127 milions d'euros), a disposicions pendents del FLA 2019 (1 milió d'euros), així com al finançament de les liquidacions negatives del sistema de finançament (91 milions d'euros).

A aquestes xifres cal restar no obstant això els 57 milions d'euros que la Generalitat Valenciana ha reduït del seu endeutament per les diferents operacions de refinançament d'operacions a curt termini de Tresoreria per a reduir el pagament d'interessos, a més d'altres operacions com a 'factoring' sense recursos i disminucions del deute classificat com a APP (associacions publicoprivades) que no han estat refinançades pel FLA.

"La Comunitat Valenciana no té un problema d'endeutament per un excés descontrolat de la nostra despesa, sinó per una falta evident de recursos per un infrafinançament que cada vegada llastra més els nostres comptes", ha assenyalat el conseller d'Hisenda després de recordar que "gràcies als recursos del FLA hem tingut garantida la nostra liquiditat per a atendre el pagament dels serveis fonamentals dels valencians i valencianes, però cal no oblidar que aquest és un mecanisme de respiració assistida del qual hem de desprendre'ns al més aviat possible perquè el nostre endeutament és cada vegada major".

De fet, Soler ha apuntat que "la voluntat de la Generalitat Valenciana no és recórrer a crèdits de l'Estat, encara que el seu cost siga ara pràcticament nul, sinó a disposar de la manera més immediata possible d'un nou model de finançament que ens garantisca l'autosuficiència necessària per a fer front amb els recursos del sistema a una despesa per habitant en educació, sanitat i serveis socials iguals als de la mitjana espanyola".

"El nou model ha de complir dos principis bàsics, el de la suficiència de recursos, que enguany s'ha augmentat de manera global per al conjunt d'Espanya gràcies a les aportacions del Govern central; però també el de l'equitat en el repartiment de recursos, que segueix sense solucionar-se", ha reiterat el responsable d'Hisenda, després d'assenyalar que, una vegada més totes les dades tornen a posar de manifest com "la Comunitat Valenciana està sofrint les conseqüències d'una situació que és sens dubte insostenible i que requereix un acord urgent".

"Si hi ha alguna cosa que aquest Consell no deixarà de fer és destinar els recursos que siguen necessaris per a aproximar-nos a la mitjana de despesa de la resta d'autonomies, perquè els valencians mereixen els mateixos serveis públics i de la mateixa qualitat que la resta d'espanyols", ha sentenciat el conseller.

La segona autonomia amb un menor cost del deute

El cost del deute de la Comunitat Valenciana al tancament de 2020 s'ha situat en el mínim històric del 0,75%, per la qual cosa ja és la segona autonomia -només superada per La Rioja- que compta amb un menor cost financer del seu endeutament, molt per sota de la mitjana de les comunitats autònomes que se situa per sobre de l'1,1%.

Aquest menor cost del deute en la Comunitat Valenciana és conseqüència tant del pes dels mecanismes de finançament de l'Estat sobre el deute total (que ja aconsegueix un 82,53% del total) pels quals la Comunitat paga el mateix cost al qual s'endeuta el Tresor Espanyol, pròxim al 0%. A més, també s'han realitzat en els últims mesos diverses operacions de refinançament d'operacions antigues amb l'objectiu d'abaratir els costos de les mateixes i reduir els seus tipus d'interés.

En concret, des de 2007, el cost del deute de la Comunitat Valenciana ha evolucionat des d'un cost mitjà del 3,88% al 0,75% actual, registrant-se el màxim històric durant els anys 2012 i 2013, quan el cost del deute va aconseguir el 5,12% i el 4,58% respectivament. Per part seua, i en relació amb la seua vida mitjana, el deute valencià té actualment un venciment mitjà de 4,02 anys, enfront del mínim de 2,39 anys registrat en 2011.

El 24% de l'increment deriva de l'etapa anterior

A més, cal destacar que de l'increment del deute respecte a juny de 2015, més del 24% (2.589 milions d'euros) correspon a desviacions de dèficit de 2014 i exercicis anteriors o deriva de decisions adoptades per l'anterior govern com els 200 milions compromesos per a salvar la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana o els 107 milions de deute destinat a atendre el pagament d'obres que van ser fetes entre 2005 i 2008 i que van ser finançades mitjançant el denominat mètode alemany.
Destacats