Sindicatura de Comptes destaca l'augment del dèficit en el Compte General

Aconsella a Generalitat incloure en els seus pressupostos només la previsió d'ingressos que "de manera raonable" espera obtindre de l'Estat

Guardar

informe-sindicatura-comptes
informe-sindicatura-comptes

La Sindicatura de Comptes crida l'atenció en el seu informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat corresponent a l'exercici 2018 "per l'augment del dèficit respecte a l'exercici anterior" i assenyala que aquesta circumstància "trenca la tendència dels tres últims anys", en els quals "ha estat reduint-se". Igualment, indica que no s'han trobat situacions "en les quals puguen concórrer les característiques de la responsabilitat comptable".

Així ho ha afirmat aquest dilluns el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, després d'entregar l'informe al president de les Corts Valencianes, Enric Morera, durant un acte en el qual ha apuntat, en declaracions als mitjans, "la dificultat per a valorar adequadament algunes obligacions" de la Generalitat.

El document destaca l'"important desequilibri" de la situació patrimonial de la Generalitat a la fi del passat any, amb uns fons propis negatius per 30.096,6 milions d'euros, així com que el deute financer ha pujat fins als 46.782,6 milions. No obstant això, precisa que l'endeutament en percentatge del PIB s'ha reduït per segon any consecutiu.

Així mateix, recomana que la Generalitat incloga en els seus pressupostos inicials de transferències que ha de rebre de l'Estat, a partir del sistema de finançament autonòmic, "únicament les previsions d'ingressos que de manera raonable espera obtindre, tenint en compte que la determinació d'aquestes es troba reglada en el marc normatiu d'aplicació".

La Sindicatura de Comptes afig que en l'exercici 2018 el dèficit de la Comunitat Valenciana ha sigut de l'1,4 per cent del PIB regional, superior a l'objectiu del 0,4 per cent establit pel Consell de Ministres. A més, exposa que l'increment en la despesa computable del passat any, del 7,7 per cent, ha superat la variació màxima permesa del 2,4 per cent, per la qual cosa "s'haincomplit la regla de despesa" en eixe exercici pressupostari.

EXCEPCIONS

En concret, quant a les excepcions en l'auditoria financera dels comptes, Cucarella ha subratllat que hi ha 38 liquidacions anuals del model de concessió hospitalària que encara no estan --pendents d'aprovació-- perquè "no estan acabades d'elaborar o s'han quedat sense aprovar-se" i obligacions derivades del Pla d'Habitatge que "encara no és clar completament quines són les contretes". En el primer dels casos, no és possible, per tant, determinar els efectes que tindria l'adequat reflex comptable sobre el compte de l'administració.

Igualment, la Sindicatura de Comptes indica en el seu informe que no s'ajusta a les disposicions legals l'acord transaccional subscrit amb la concessionària del servei d'assistència sanitària integral del Departament de Salut de la Ribera, per la qual cosa es revisen les liquidacions de 2013 a 2015, ni els dos acords transaccionals subscrits amb la Fundació IVO.

Destacats