Sanitat destina 11,9 milions més per a contindre l'excés de càrrega assistencial en centres i 13,1 en atenció primària

Guardar

hospital la fe valencia
hospital la fe valencia
El Ple del Consell ha aprovat una ampliació de l'acord que regula el programa de productivitat per a la prestació de mòduls addicionals de reforç en els centres hospitalaris en 2021 per la qual es destinarà 11,9 milions més per a contindre l'excés de càrrega assistencial mentre dure la pandèmia.En atenció primària, està previst un pressupost total per a l'exercici de 2021 de 13.108.768 euros.L'acord té com a finalitat establir un programa específic per a contindre l'excés de càrrega assistencial allí on es produïsca, quan siga necessari, i de manera específica, mentre dure la sobrecàrrega produïda per la covid-19 en l'àmbit de l'Atenció Hospitalària, de manera que permeta una atenció adequada i de qualitat a les persones ingressades. La modificació que s'introdueix a l'acord del Consell té com a finalitat ampliar el seu abast.En concret, s'introdueix que el criteri d'utilització siga que s'hagen superat els indicadors hospitalaris corresponents a un nivell d'alerta alt o molt alt establits en el document 'Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de covid-19', actualitzat a 2 de juny de 2021. Fins ara, l'aplicació d'aquest programa especial de productivitat es limitava al nivell d'alerta màxim.El programa té caràcter voluntari per als professionals i la seua autorització dependrà de la sobrecàrrega puntual en els diferents centres hospitalaris. Està previst una despesa total per a l'exercici de 2021 d'11.939.587,50 euros, sempre que l'exigència de reforç de l'atenció hospitalària a causa de la Covid-19 es mantinga en tots els departaments de salut durant un mes.Aquest acord permet a la Generalitat oferir una atenció sanitària adequada i de qualitat, ja que disminuirà la pressió assistencial hospitalària, especialment, en èpoques d'impossibilitat de contractació per absència de professionals en les borses d'ocupació temporal.

Atenció primària

D'altra banda, el Ple del Consell també ha aprovat l'ampliació del programa de productivitat per a la prestació de mòduls addicionals de reforç en els equips d'Atenció Primària en 2021. Es destinaran 13.108.768 euros per a contindre l'excés de càrrega assistencial allí on es produïsca mentre dure la pandèmiaL'objectiu del programa és contindre l'excés de càrrega assistencial allí on es produïsca, quan siga necessari, i de manera específica, mentre dure la sobrecàrrega produïda per la Covid-19 en l'àmbit de l'Atenció Primària, de manera que permeta una atenció adequada i de qualitat als pacients.El programa inclou diferents modalitats d'organització de la jornada extraordinària. D'una banda, a través de mòduls de reforç davant sobrecàrrega de treball conjuntural, ja siga per demora acumulada en contingents específics o sobrevinguda per les tasques a realitzar per Atenció Primària per al control de la COVID-19.En aquest sentit, la tasca assistencial addicional haurà de dur-se a terme fora de la jornada ordinària i d'atenció continuada del professional i es desenvoluparà mitjançant la realització de mòduls de 7, 5 o 2,5 hores de duració. Fins ara només es contemplaven els mòduls de 5 o 2,5 hores.A més, s'estén el ventall de funcions cobertes, de manera que a la campanya de vacunació s'afigen el rastreig, diagnòstic i seguiment de casos. A més, s'amplia l'oferta a tots els professionals, no sols a Infermeria com fins ara.L'altra modalitat prevista per a escometre el reforç són els mòduls per a substitucions en períodes vacacionals o baixes per incapacitat temporal de llarga duració en absència de candidats en les borses d'ocupació temporal.El programa té caràcter voluntari per als professionals i la seua autorització dependrà de la sobrecàrrega puntual en els diferents centres de salut.Aquest acord permet a la Generalitat oferir una atenció sanitària adequada i de qualitat, disminuint les demores en les consultes a demanda per part de la ciutadania, especialment en èpoques d'impossibilitat de contractació per absència de professionals en les borses d'ocupació temporal.

Arxivat a:

Destacats