Sanitat accedeix a fer proves diagnòstiques als treballadors de les residències, vacunats i sense vacuna

Guardar

test antigenos
test antigenos
La Conselleria de Sanitat ha accedit a fer proves diagnòstiques als treballadors, vacunats i no, de residències de la Comunitat Valenciana. D'aquesta manera, els centres realitzaran proves ràpides de detecció d'antígens dues vegades per setmana als treballadors de residències no vacunats, segons el nou protocol d'actuacions per a la prevenció i control enfront de la covid-19 en centres de serveis socials de caràcter residencial, amb data del passat dimarts del departament dirigit per Ana Barceló.A més, el protocol estableix que sempre que el municipi on es trobe el centre es trobe en nivell dos o tres d'alerta, s'emportaran cap aquestes proves per als treballadors vacunats cada dues setmanes, a la volta de permisos i en noves incorporacions.Davant aquest nou protocol, el president d'Associació Empresarial de Residències i Serveis d'Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana (AERTE), José María Toro, ha recalcat en un comunicat que aquesta decisió dona la raó als arguments aportats per la patronal que presideix durant les últimes setmanes encara que també consideren que "arriba una mica tard"."Ara necessitem que la Conselleria concrete com ens farà arribar les proves perquè puguem fer-les en els centres i poder començar de manera immediata aquest procés", ha requerit.Així, als treballadors no vacunats dels centres residencials de persones majors i amb discapacitat i centres de dia integrats físicament en ells se'ls realitzarà antígens dues vegades a lasetmana i control de temperatura diària, aprofitant els recursos dels centres residencials; als quals tinguen vacunació completa, si el nivell d'alerta és alt (2-3), se'ls realitzarà aquest test cada dues setmanes, al retorn de permisos i vacances, i als nous que s'incorporen una vegada contractats, amb 48 hores d'antelació com a màxim previ a la seua incorporació al treball.El protocol, al qual ha tingut accés Europa Press, no recomana de manera general dur a terme garbellats periòdics en residents ni treballadors de centres amb alta cobertura de vacunació i es valorarà la realització de garbellats en els centres residencials segons la situació epidemiològica del territori o de cada centre.

DE COMPLETA A BAIXA COBERTURA

En aquest cas, també s'actualitza i s'especifica que es considerarà un centre residencial en el qual s'ha completat la vacunació quan les persones residents i treballadores han rebut una pauta de vacunació completa (o les dosis necessàries, més el temps indicat segons la vacuna rebuda).També es considera un centre amb vacunació completa encara que hi haja algunes persones (fins a un 5% entre residents i treballadors) en els qui la vacuna estiga contraindicada, que l'han rebutjada explícitament o estan completant la seua vacunació. Per davall d'això, es considera un centre amb vacunació incompleta.Es considerarà un centre residencial amb alta cobertura de vacunació quan més del 80% de les persones residents i treballadores han rebut una pauta de vacunació completa (o les dosis necessàries, més el temps indicat segons la vacuna rebuda). Per davall d'això, és un centre amb baixa cobertura de vacunació.Quant als treballadors, l'actualització assenyala que es recomanarà activament la vacunació a tot el personal de nova incorporació "al més prompte possible", incloent-hi els substituts de permisos programats, en el departament del centre residencial, on determine la Comissió departamental de control de centres residencials enfront de la covid.En el cas que siga estrictament necessari incorporar-se abans d'iniciar la pauta, es programarà la seua vacunació per la Comissió al més prompte possible, i hauran d'extremar les mesures de precaució fins a completar-la i també recull que, en cas d'estudiants en pràctiques, es recomanarà activament la vacunació als de nova incorporació al més prompte possible, on determine la Comissió.En el cas que siga estrictament necessari incorporar-se abans d'iniciar la pauta, es programarà la seua vacunació per la Comissió al més prompte possible, i hauran d'extremar les mesures de precaució fins a completar-la.Davant un cas confirmat amb infecció activa en un centre residencial, s'identificarà als contactes estrets i els residents es classificaran en cohorts. Els residents i treballadors que hagen tingut una infecció confirmada per SARS-CoV2 (en els 180 dies anteriors no requereixen proves diagnòstiques ni quarantena. Tampoc requeriran quarantena les persones vacunades amb pauta completa que no siguen contactes estrets).

Arxivat a:

Destacats