Recuperem Llars posa el rumb a dignificar habitatges i germinar vida en zones rurals

Habitatge destina 2,4 milions d’euros en ajudes per a rehabilitació d’habitatges i per a la seua compra en municipis menuts

Guardar

Una persona jove amb mascareta
Una persona jove amb mascareta
Els i les joves de la Comunitat Valenciana tindran més facilitats no sols per a permetre's emancipar-se, sinó per a fer-ho en els xicotets pobles que a poc a poc s'han anat despoblant per l'èxode a les grans ciutats. Ho faran amb els 2,4 milions d'euros en ajudes que la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica posarà en marxa entre 2021 i 2023, les sol·licituds de les quals podran sol·licitar-se a partir del pròxim dilluns 28 de juny en dues convocatòries.Morella va ser, precisament, el municipi en el qual el conseller i vicepresident segon de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, va donar a conéixer aquest projecte que pretén revitalitzar els municipis més despoblats de Castelló, València i Alacant. Sobretot als de menys de 5.000 habitants, que seran protagonistes en el pla.Es tracta de la primera convocatòria d'ajudes perquè els joves puguen comprar habitatges en municipis xicotets. En concret, es posa en marxa una partida d'1 milió d'euros perquè aquest col·lectiu tinga accés a l'habitatge en règim de propietat en un municipi menor de 5.000 habitants o en risc de despoblar-se. I una segona línia d'1,4 milions d'euros (Recuperem Llars) amb la qual ajuntaments de municipis xicotets poden optar a rehabilitar, reformar o adequar habitatges o edificis complets.En concret, el termini per a sol·licitar les ajudes d'adquisició d'habitatge per a persones joves comença dilluns que ve 28 de juny fins al 30 de setembre, mentre que les dirigides a administracions locals poden sol·licitar-se de l'1 al 28 de juliol, tots dos inclusivament.

Compra en xicotets municipis

Tal com ha explicat Pura Peris, directora general d'Emergència Residencial, en les ajudes per a joves per a l'adquisició d'habitatge habitual dins del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, la compra haurà de ser un municipi rural o nucli de població de la Comunitat Valenciana, inferior a 5.000 habitants i amb el contracte de compravenda pendent de formalitzar en el moment de sol·licitar l'ajuda. La quantia màxima serà de 10.800 euros per habitatge, amb el límit del 20% del preu de compra.Podran beneficiar-se les persones majors d'edat amb menys de 35 anys, que no tinguen propietat o en usdefruit d'un habitatge a Espanya, tindre contracte d'adquisició d'habitatge, amb ingressos iguals o inferiors a 3 IPREM i amb residència habitual i permanent per un termini mínim de cinc anys. L'import de l'adquisició no haurà de superar els 100.000 euros.En la baremació es tindrà en compte que l'habitatge estiga en un municipi en risc de despoblació, els ingressos i les situacions especials. Entre aquestes es troben: famílies monoparentals, nombroses, amb diversitat funcional; desnonament, execució hipotecària; violència de gènere; víctima de terrorisme, jove extutelat, acolliment menor orfe víctima de violència de gènere, situació catastròfica, trastorn mental greu; i dona en risc d'exclusió.

Rehabilitació d'habitatges o edificis

D'altra banda, Alberto Rubio, director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, ha destacat que en el programa 'Recuperem Llars' podran acollir-se administracions locals que ostenten la titularitat de l'immoble o justifiquen estar en disposició d'adquirir-lo. Hauran de ser habitatges o edificis amb una antiguitat superior a 30 anys, hauran de comptar amb l'Informe d'Avaluació de l'Edifici, el termini per a executar les obres no superarà els dos anys i no podran estar iniciades abans de la sol·licitud de l'ajuda.La subvenció es calcularà en funció de la població: en municipis de menys de 5.000 habitants el percentatge de finançament podrà ser del 100%; entre 5.000 i 50.000 habitants, d'un 80% i en més de 50.000 habitants, d'un 60%. L'import màxim serà de 500.000 euros per municipi.Les entitats beneficiàries hauran de complir uns requisits com la inscripció en el registre de la propietat la limitació que l'immoble serà de propietat pública i es destinarà a fins socials en un període mínim de 50 anys.

Germinar vides

Així, Rubén Martínez Dalmau ha destacat la importància d'aquestes ajudes, ja que dels 542 municipis de la Comunitat Valenciana, 215 tenen una població inferior als 1.000 habitants, la qual cosa demostra que "prop d'un 40% dels municipis valencians es troben en risc de despoblament": "És un fet que impacta de ple en la qualitat de vida de la joventut que es veu impedida de desenvolupar un projecte de vida digne en el món rural perquè per a això necessita accedir a un habitatge digne a preus assequibles".A més, el vicepresident ha assegurat que aquest impuls a la rehabilitació també comptarà amb un assessorament tècnic, "pròxim i accessible" que exercirà la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica a través de les oficines Xaloc, que es veuran reforçades amb la pròxima arribada dels Fons Next Generation UE. Dalmau ha assegurat que garantir l'accés a un habitatge digne és la millor manera d'arrelar i fer germinar la vida en les zones rurals.

Arxivat a:

Destacats